Helder rekenen met breuken

Veel knelpunten die kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs ervaren bij rekenen met breuken, doen zich ieder jaar opnieuw voor. Ze zijn voorspelbaar – en dat is goed nieuws. Want wat voorspelbaar is, kun je voorkomen. In dit geval met een goede voorbereiding en een minisom. Dit artikel is afkomstig uit het Praxisbulletin van […]

Bekijk

Zo houd je rekening met verschillende soorten talenten

De Amerikaanse psycholoog Howard Gardner onderscheidt acht verschillende talenten: van verbaal-linguïstisch en logisch-mathematisch tot visueel-ruimtelijk. De ene soort is niet beter dan de andere en iedereen heeft van elke soort wel iets in huis, maar de verschillen zijn evident. En belangrijk: ze bepalen hoe mensen leren. Hoe houd je daar als docent rekening mee? Je […]

Bekijk

Hoe adaptieve technologie u en uw leerlingen ondersteunt

Malmberg startte begin deze maand op 20 scholen met Score!: een pilot met adaptief lesmateriaal voor Engelse grammaticaonderwijs. Dit lesmateriaal, gebaseerd op de adaptieve leertechnologie van Knewton, biedt iedere leerling een gepersonaliseerde leerweg. Maar wat betekent dat nou eigenlijk precies voor verschillende typen leerlingen en niet te vergeten: de docent? Dit artikel is deels gebaseerd […]

Bekijk

Jongens binnenboord door beter te luisteren

Er wordt heel wat onderzocht en gepubliceerd op het terrein van jongens en onderwijs. De Spits van 19 juni kopte: ‘Haal jongens uit de stopmodus’. En: ‘Jongens moeten op een andere manier onderwijs krijgen als we de prestaties willen verhogen’. Eerder kwamen onderzoekers van TNO met soortgelijke conclusies als Spits waarin ze aangaven niet te […]

Bekijk

Leestips

Differentiatie in het onderwijs is tegenwoordig weer een veel besproken onderwerp. Of het nu gaat om de persoonlijke begeleiding van minder goed presterende leerlingen of om uitdaging bieden aan uitblinkers. Over die laatste groep is onlangs een boek verschenen: Over de top – Haal het allerbeste uit jongeren. Maar ook  leerlingen zelf kunnen aan de […]

Bekijk

Leerstijlprofielgericht leren juist ook in het expeditiemodel

Al eerder hebben we het over het drievoudige brein gehad. Vanuit deze theorie weten we dat menselijk gedrag zijn oorsprong heeft in verschillende delen van ons brein. We weten dat de impulsen en reflexen uit ons reptielenbrein buitengewoon krachtig zijn en ons volledig kunnen beheersen. We weten dat de emoties vanuit ons zoogdierenbrein ook een grote […]

Bekijk

Expeditiemodel 3 – Onderwijsregime II in de bovenbouw

We beginnen met een verrassend filmpje. Het is een voorlichtingsfilm van de Fontys Hogeschool. De informatie is overvloedig en verwarrend. Kies daar maar eens uit. Toch gaat alles om weten, begrijpen, toepassen en competentie. Ja, het leven is ingewikkelder dan de kennisstroom doet vermoeden. Het lijkt allemaal zo simpel. En toch verwerken we al die […]

Bekijk

Leerstijlgericht leren ook in het expeditiemodel

De mens is een complex, storingsgevoelig en gecompliceerd informatieverwerkingssysteem. Dat blijkt wel uit het filmpje hiernaast. Iedere student geeft aan dat hij of zij een favoriete manier heeft van kennisverwerving. Hoe complex dit ligt in de dagelijkse schoolpraktijk, illustreer ik aan de hand van een voorbeeld dat iedere docent zal herkennen.   Het is dinsdagmorgen, het derde lesuur […]

Bekijk

De kunst van het onthouden

Het ene oor in, het andere oor uit. Als docent hoopt u natuurlijk dat dit niet gebeurt met de informatie die u uw leerlingen geeft. U wilt dat uw leerlingen de lesstof onthouden, het liefst voor altijd. Maar hoe? Joshua Foer, een ‘doodgewone’ Amerikaanse jongen, trainde een jaar lang zijn geheugen, mét resultaat. Hij werd […]

Bekijk

Puberbrein – worden pubers oneerlijk beoordeeld?

We komen er niet langs. De breinwetenschappen confronteren ons met nieuwe inzichten die onze kijk op leerlingen en leren de komende jaren dramatisch gaan veranderen. Wij worstelen al jaren met vragen als: bieden wij kennis op de juiste wijze aan? Is zelfstandig leren beter of slechter voor leerlingen of maakt het niets uit? Moeten doceerstijlen […]

Bekijk

Het paradigma verandert

Waarschijnlijk kent u hem al. En zo niet, ga zo snel mogelijk naar zijn website, zijn twitter-, of facebookpagina of google zijn naam om erachter te komen hoe het onderwijs er in de toekomst uit zal zien: Sir Ken Robinson. Een internationaal erkend leider in de ontwikkeling van menselijk potentieel en creativiteit. Hij adviseerde al […]

Bekijk

Leren leren

De eerste toetsweek staat voor de deur. Alle bovenbouwklassen moeten er weer aan geloven. Acht of negen toetsen in één week. Als docent roep je nog zo hard dat ze niet de dag voor de toets pas moeten beginnen, maar helaas luisteren lang niet alle leerlingen naar dit advies. In mijn mentorgesprekken kwam ik tot […]

Bekijk