Tag: leerstijlen

Helder rekenen met breuken

Veel knelpunten die kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs ervaren bij rekenen met breuken, doen zich...

Zo houd je rekening met verschillende soorten talenten

De Amerikaanse psycholoog Howard Gardner onderscheidt acht verschillende talenten: van verbaal-linguïstisch en logisch-mathematisch tot visueel-ruimtelijk. De ene...

Hoe adaptieve technologie u en uw leerlingen ondersteunt

Malmberg startte begin deze maand op 20 scholen met Score!: een pilot met adaptief lesmateriaal voor Engelse...

Jongens binnenboord door beter te luisteren

Er wordt heel wat onderzocht en gepubliceerd op het terrein van jongens en onderwijs. De Spits van...

Leestips

Differentiatie in het onderwijs is tegenwoordig weer een veel besproken onderwerp. Of het nu gaat om de...

Leerstijlprofielgericht leren juist ook in het expeditiemodel

Al eerder hebben we het over het drievoudige brein gehad. Vanuit deze theorie weten we dat menselijk gedrag...

Expeditiemodel 3 – Onderwijsregime II in de bovenbouw

We beginnen met een verrassend filmpje. Het is een voorlichtingsfilm van de Fontys Hogeschool. De informatie is...

Leerstijlgericht leren ook in het expeditiemodel

De mens is een complex, storingsgevoelig en gecompliceerd informatieverwerkingssysteem. Dat blijkt wel uit het filmpje hiernaast. Iedere student...