Home » Hoe adaptieve technologie u en uw leerlingen ondersteunt

Hoe adaptieve technologie u en uw leerlingen ondersteunt


Malmberg startte begin deze maand op 20 scholen met Score!: een pilot met adaptief lesmateriaal voor Engelse grammaticaonderwijs. Dit lesmateriaal, gebaseerd op de adaptieve leertechnologie van Knewton, biedt iedere leerling een gepersonaliseerde leerweg. Maar wat betekent dat nou eigenlijk precies voor verschillende typen leerlingen en niet te vergeten: de docent?


Dit artikel is deels gebaseerd op het Engelstalige artikel ‘
How adaptive learning supports teachers’, dat eerder verscheen op de Knewton blog.

Het is moeilijk om als docent elke dag weer opnieuw alle leerlingen – Hoeveel krijgt u er op een dag voor uw neus? – optimaal les te geven. Leerlingen voldoende uitdagen, ze goed en op eigen waarde te beoordelen, ze op hun eigen niveau en tempo laten werken en zoveel mogelijk uit ze te halen. We weten inmiddels dat docenten ongeveer de helft van hun tijd daadwerkelijk besteden aan lesgeven. De rest gaat op lesvoorbereiding, administratieve werkzaamheden, mentorschap, het onderhouden van de eigen professionele ontwikkelingen en noem maar op. Adaptieve leertechnologie ondersteunt docenten om meer uit leerlingen en de spaarzame lestijd te halen.

Real-time feedback
Binnen een adaptieve, digitale leeromgeving worden leerlingen en docenten continu en real-time voorzien van feedback op prestaties. Wat hebben leerlingen gedaan, wat doen ze goed? En waar hebben ze nog wat extra oefening nodig? Of juist meer uitdaging? Hoe kan ik inspelen op prestaties van verschillende type leerlingen in mijn klas? Op basis van inzichten in genoemde resultaten, worden aanbevelingen gedaan op individueel niveau. Zie het als persoonlijke vervolgstappen die voor de desbetreffende leerling, op dat moment, het beste zijn.

Leerproces altijd in beeld
Docenten beschikken over een dashboard waarin ze de vorderingen van (individuele) leerlingen kunnen volgen. Deze rijke bron aan informatie biedt de nodige voordelen. Het is namelijk vrijwel onmogelijk om binnen het lesuur met iedere leerling te praten en te weten waar hij of zij staat, waar hij of zij behoefte aan heeft. Laat staan daar ook nog eens ter plekke op in te spelen. Adaptieve leertechnologie, zoals opgenomen in Score!, biedt docenten daar op elk gewenst moment wél inzicht in. Docenten hebben continu zicht op waar welke leerlingen moeite mee hebben. Op basis van die informatie geeft het adaptieve systeem aanbevelingen die voor de leerling op dat moment het beste zijn. Kortom: het systeem weet wat de leerling nodig heeft om verder te komen in zijn of haar leerproces.

Leerstijlen op maat
Maar er is meer. Docenten kunnen, op basis van bovengenoemde inzichten, hun lesplanningen gemakkelijk aanpassen. Zo kan iedere leerlingen aan de slag gaan met het leerdoel wat op dát moment urgent is. In Score! wordt het lesmateriaal om dat doel te bereiken aangeboden in de stijl die het beste past bij de desbetreffende leerling. Het adaptieve systeem is namelijk voorzien van vijf verschillende leerstijlen.

Met adaptieve leertechnologie wordt het leerproces beter afgestemd op de behoeften van de leerling. Dat komt niet alleen ten goede van de motivatie van de leerling, maar ook van de mogelijkheden die u in de beperkte tijd van een lesuur heeft om op verschillende typen leerlingen in te spelen. Bijvoorbeeld:

De stille leerling…
Het type leerling dat zwijgzaam en vanuit een hoekje in het lokaal de les aanschouwt, is de meeste docenten niet vreemd. Dat een leerling onopvallend is, hoeft natuurlijk niets te betekenen. Maar als de resultaten tegenvallen en u als docent merkt dat de leerling het niet kan bijbenen, dan zit je met een probleem. Er iets van zeggen zit er voor de leerling niet in en als docent heeft u ook niet elke les de tijd om hem voldoende aandacht te geven. Resultaat: het zelfvertrouwen en de resultaten van de leerling nemen gestaag af. Door voorafgaand aan de les in het dashboard een blik te werpen op de vorderingen van deze leerling, weet je als docent precies waar hij op dat moment moeite mee heeft. En dat niet alleen: ook ziet u welke andere, wellicht wat mondigere leerling ook moeite heeft met hetzelfde onderwerp. Misschien is het een idee om deze leerlingen gedurende de les bij elkaar te zetten? De een trekt de ander uit zijn schulp en samen komen ze wellicht verder dan alleen. Ook dat kunt u de komende paar lessen volgen via het dashboard.

De verveelde leerling…
Iedere docent heeft er wel een: de leerling die alles begrijpt en buitengewoon snel klaar is met zo’n beetje iedere opdracht. Enerzijds is dat natuurlijk fijn. Maar als deze leerling zich gaat vervelen, dan kan hij zijn klasgenoten nog weleens tot last zijn. Kletsen, rondlopen, anderen van hun werk afhouden. Ook kan de leerling in kwestie uit pure verveling gedemotiveerd raken. Met adaptief lesmateriaal is dit te voorkomen. U stelt een leerdoel in en wanneer de leerling dat heeft behaald, ontvangt u een waarschuwing dat hij klaar is voor de volgende stap. De adaptieve vervolgstappen complementeren de kennis die hij reeds heeft opgedaan. Dat zorgt ervoor dat de ‘overtollige’ energie van de leerling onderdeel wordt van een positieve en diepgaande leerervaring. Dat komt niet alleen hem, maar ook zijn medeleerlingen die zich op hun eigen leerproces kunnen richten ten goede.

De ongemotiveerde leerling…
En tot slot: de leerling waarvan u als docent weet dat hij meer kan bereiken, maar die genoegen neemt met magere zesjes en zo overal tussendoor glipt. Genoeg om over te gaan, toch? Het kan voor een docent erg moeilijk zijn deze leerling naar een hoger plan te tillen. Om dat te doen, moet u eerst precies weten waar de leerling nu staat. Voilà, daar is het dashboard weer. Op basis daarvan kunt u hem een leerdoel toewijzen dat buiten zijn comfort-zone ligt. Bereidt u voor op de nodige weerstand, maar blijf bij uw besluit. Net zo lang tot de leerling, door het relatief gemakkelijk behalen van het leerdoel, zelf inzien dat uw inschattingsvermogen zo slecht niet is.

Verder lezen:

 

Hoe kan adaptieve leertechnologie u ondersteunen bij het zo optimaal lesgeven aan en coachen van iedere leerling? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Portret van eerstejaars student Nena van Dalen

Even bellen met de pabo

Wat speelt er op de pabo? Dit keer vroegen we het aan eerstejaars student Nena van Dalen.

Bekijk
Een microfoon voor een Zweedse vlag

Column: Douze points naar ons mbo!

Ryan Smulders werkt als docent maatschappijleer in het mbo en is liefhebber van het songfestival. Hij ontdekte verschillende overeenkomsten.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.