Disclaimer

Wie is Onderwijs van Morgen?

Onderwijs van Morgen is onderdeel van Malmberg Uitgeverij en zij houden zich bezig met het aanbieden van educatieve content voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.

Malmberg kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website en in haar e-mails voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Malmberg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website en in haar e-mails weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Malmberg.

De informatie op deze website wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Malmberg kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Malmberg niet garanderen dat informatie die door derden op deze site is geplaatst, volledig en juist is.
Gegevens die op deze website voorkomen en die in e-mails zijn opgenomen, mogen niet zonder toestemming van Malmberg gebruikt worden, behalve indien het uitsluitend persoonlijke doeleinden betreft. Vragen en opmerkingen aangaande de Disclaimer u per e-mail stellen.

Nieuwsbrieven

Je kunt je opgeven voor nieuwsbrieven die door Onderwijs van Morgen worden verzonden. Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, maakt Onderwijs van Morgen/Malmberg gebruik van het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Onderwijs van Morgen kan ook je naam en/of geslacht gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen.