Tag: inzicht

Rekengesprekken voeren: een praktische aanpak

‘Wanneer heb jij zin in rekenen?’ En: ‘Wat maakt dat jij een rekenles goed vindt?’ Stel jij...

Kiezen met behulp van de Feedbackwijzer

Hoe bepaal je of een brugklasser in een dakpan-brugklas het beste naar de havo of naar het...

Hoe adaptieve technologie u en uw leerlingen ondersteunt

Malmberg startte begin deze maand op 20 scholen met Score!: een pilot met adaptief lesmateriaal voor Engelse...