Home » Zo vergroot je ouderbetrokkenheid

Zo vergroot je ouderbetrokkenheid

Kinderen leren en ontwikkelen zich op school, maar het is ook belangrijk dat ouders thuis aandacht besteden aan het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind. Weten ouders bijvoorbeeld waar hun kinderen op school mee bezig zijn? Wat ze hebben geleerd of waar hebben ze moeite mee? Betrokken ouders dragen in grote mate bij aan de ontwikkeling van ieder kind. In dit artikel lichten we toe hoe je de ouderbetrokkenheid op school kunt vergroten.  

Wat is ouderbetrokkenheid?

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid, de interesse van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Ouders die belangstelling tonen in de schoolontwikkeling van hun kind, bezoeken ouderavonden en zorgen dat hun kind huiswerk maakt en de nodige begeleiding krijgt.

Waarom is ouderbetrokkenheid belangrijk?

Het is belangrijk dat ouders hun kind ondersteunen en stimuleren in de ontwikkeling. Een sterke ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het zelfvertrouwen, de motivatie en de leerprestaties van kinderen op school. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat ouders thuis de belangrijkste bijdrage leveren aan deze ontwikkeling.

Goede samenwerking vergroot betrokkenheid

Een goede samenwerking tussen school en ouders is gebouwd op wederzijds vertrouwen. Hierdoor is het makkelijker om ouders te betrekken bij het onderwijs. Maakt de leerling zich bijvoorbeeld zorgen over de cijfers? Wordt een kind gepest? Dan kunnen de ouders hierover contact opnemen met de leraar en andersom natuurlijk ook. Door open communicatie tussen school en ouder ontstaat er een laagdrempelige manier om elkaar geïnformeerd te houden.

Ook leraren kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de betrokkenheid van ouders. In het onderzoek van de Radboud Universiteit komt naar voren dat een positieve houding naar de ouders belangrijk is. Oordeel niet te snel over de betrokkenheid van ouders, maar verdiep je in de thuissituatie. Maak duidelijk wat je verwacht van ouders thuis en geef concrete en praktische adviezen.

Tips om de ouderbetrokkenheid te vergroten

1. Benoem het belang van ouderbetrokkenheid

Geef voorbeelden. Weten ouders wat ouderbetrokkenheid inhoudt? Benoem dat ouderbetrokkenheid met name thuis plaatsvindt en geef concrete voorbeelden. Bijvoorbeeld het inpakken van de schooltas of vragen aan het kind hoe het was op school.

2. Leg begrippen uit

Gebruik je moeilijke begrippen? Leg deze dan uit. Niet elke ouder weet bijvoorbeeld wat e-learning betekent. Leg uit dat dit leren op een computer betekent. Ook in e-mails en brieven kun je het beste kiezen voor simpel taalgebruik.

3. Maak het persoonlijk

Laat leerlingen zelf uitnodigingen maken voor een ouderavond of thema afsluiting. Dit zal de motivatie van ouders vergroten om te komen. Ook kunnen leerlingen hun ouders rondleiden door de school.

4. Geef huiswerkopdrachten mee waarbij ouders een rol spelen

Laat leerlingen bijvoorbeeld hun ouders interviewen voor een project. Of de woonkamer opnieuw inrichten op ruitjespapier voor wiskunde.

5. Spreek verwachtingen uit

Wat verwacht je van ouders? En wat verwachten zij van de school? Het uitspreken van verwachtingen schept duidelijkheid en maakt communicatie tussen school en ouders makkelijker.

6. Zorg voor een veilige omgeving op school

Maak de ruimte waar het gesprek plaatsvindt, zo prettig mogelijk. Zet de stoelen in een kring en voorkom dat er een tafel tussen jullie in staat. Zorg dat ouders altijd de gelegenheid voelen om zaken bespreekbaar te maken en dat zij weten hoe ze contact kunnen opnemen.

7. Vermijd oordelen

Praat in de klas of tegen ouders niet over ‘veel’ of ‘minder’ betrokken ouders. Ga ervan uit dat elke ouder zijn best doet en ondersteun ouders wanneer dit nodig is.

Lees ook: 5 tips voor meer ouderparticipatie op school

Wat is jouw tip om ouderbetrokkenheid te vergroten? Wij zijn benieuwd! Deel jouw tips en ervaringen in de comments.

2 reacties op “Zo vergroot je ouderbetrokkenheid”

  1. Monique Van Der Meulen

    Wij hebben voor elke groep 1 klasse-telefoon zonder abonnement. ( wifi) we hebben alle ouder-telefoonnummers erin gezet. We hebben een 5b app en ouders kunnen individueel iets doorgeven. B.v. als hun kind ziek is of als we iets anders moeten weten. We maken ook foto’s in de klas of tijdens activiteiten en sturen die naar ouders zodat we kunnen laten zien waar we mee bezig zijn en waar we trots op zijn. Dat korte lijntje is zo belangrijk! We kunnen natuurlijk ook bellen via WiFi of videogesprekken houden. Zeker in Corona-lockdown -tijd was dit zeer handig. Maar sowieso!

  2. Ouderbetrokkenheid kan ook teveel zijn. Ik ben ouder op een school van een zoon en dochter waar ik geacht wordt elke week een keer op te komen draven, als het geen sponsorloop is, dan is het wel een intake voor logopedie of een ouder inloopochtend. Morgen komen de juffen zelfs op huisbezoek. Dan hebben we het nog niet over het dagelijkse contact via social schools of via de Whatsapp-groep en de oproepen tot luizenmoeder en spelbegeleider. Kleuters die huiswerk meekrijgen (!) Ik kan dit niet meer uitleggen aan mijn baas. Vooral het huisbezoek vind ik grensoverschrijdend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste onderwijsnieuws

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.