Home » 5 tips voor meer ouderparticipatie op school

5 tips voor meer ouderparticipatie op school

Je bent vast wel bekend met de begrippen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Maar wat is ook alweer het verschil? En hoe verhoog je de ouderparticipatie op school? Wij geven je 5 tips.

Verschil ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Ouders die belangstelling tonen in de schoolontwikkeling van hun kind bezoeken ouderavonden en zorgen dat hun kind huiswerk maakt en de nodige begeleiding krijgt. Ouderparticipatie is de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. Denk aan voorleesouders, nakijkouders en ouders die helpen met het optuigen van de kerstviering.

Ouders werven soms lastig

Voor sommige scholen is het lastig om ouders te werven om verschillende redenen. Ouders willen zich bijvoorbeeld niet teveel bemoeien met de school. Of ze vinden dat ze zich teveel inmengen in het schoolleven van hun kind. Maar ook hebben ze er soms geen tijd voor. Toch zijn er voor ouders ook voordelen.

Het belang van ouderparticipatie

Hoge ouderparticipatie heeft voordelen voor de school, de leerling en de ouders. Ouders die meehelpen op school zijn immers meer betrokken bij de opvoeding van hun kind. Ook is dankzij ouderparticipatie het organiseren van (buitenschoolse) activiteiten mogelijk. Zo dragen ouders bij aan een leuke schooltijd voor hun kind. En daar is de school ook blij mee: ouderparticipatie helpt bij het verlagen van de werkdruk. Hierdoor hou je meer tijd over om je bijvoorbeeld te focussen op het verbeteren en voorbereiden van lessen, of het nakijken van huiswerk.

Zo betrek je ouders bij schoolactiviteiten

1. Maak een leuke hulpcheque

Ontwerp een mooi formulier waarop ouders kunnen aankruisen waarbij zij een handje kunnen helpen. Zoals sport, knutselen, lezen of onderhoud aan de schooltuin.

2. Spreek verwachtingen uit

Vraag ouders naar hun verwachtingen en vertel wat de school andersom van ouders verwacht.

3. Vraag om input

Een open gesprek met ouders geeft misschien nieuwe inzichten in waarom ouders niet meehelpen. Geef aan dat de school altijd openstaat voor verbeteringen.

4. Zet ouders die helpen in het zonnetje

Bijvoorbeeld met een woord van dank of een bosje bloemen aan het eind van het jaar.

5. Benut de juiste kwaliteiten en talenten van ouders

Niet iedere ouder leest graag voor of is actief bij een sportdag. Zijn er andere activiteiten waarbij ouders zich wel comfortabel voelen? Bijvoorbeeld hulp met de grote schoonmaak of administratie.

Ontvang je nog steeds weinig reacties?

Probeer dan met een vragenlijst eens te achterhalen waarom. Of nodig ouders uit voor een laagdrempelig koffiemoment na het wegbrengen van hun kind of tijdens een ouderavond. Zo leren ouders elkaar kennen en kun je in gesprek gaan over de ouderparticipatie.

Volgende week gaan we in op het belang van ouderbetrokkenheid.

Hoe betrek jij ouders bij schoolactiviteiten? Wij zijn benieuwd! Deel jouw ervaring in de comments.

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat ligt te lezen in de schoolbibliotheek

Boekentips februari 2024

Verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.

Bekijk
Twee kinderen steken hun vinger op

Het belang van filmeducatie

Filmleraar van het jaar regio Midden Astrid van der Knaap deelt haar visie op filmeducatie en geeft tips.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.