Home » Leren leren

Leren leren

De eerste toetsweek staat voor de deur. Alle bovenbouwklassen moeten er weer aan geloven. Acht of negen toetsen in één week. Als docent roep je nog zo hard dat ze niet de dag voor de toets pas moeten beginnen, maar helaas luisteren lang niet alle leerlingen naar dit advies.

In mijn mentorgesprekken kwam ik tot de schrikbarende conclusie dat zelfs vierdeklassers soms totaal geen idee hebben hoe ze het beste kunnen leren. “Ja, dat is elke keer weer een zoektocht, naar hoe ik ga leren”. Blijkbaar vertellen we onze leerlingen dat ze moeten leren maar geven we ze geen handvatten voor de beste aanpak.

Effectief leren
De website Set your mind geeft leerlingen inzicht in hoe je het beste effectief kunt studeren. Via een mindmap komen basiszaken als motivatie, houding, genoeg slaap, voorbereiding en overzicht aan de orde. De site is gemaakt door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en zij geven ook workshops aan middelbare schoolklassen.

The cone of learning van Edgar Dale is een simpel maar doeltreffend plaatje dat inzicht geeft in effectief studeren. De meeste leerlingen lezen de toetsstof een keer of twee, drie door. Wat weet iemand na twee weken nog als hij of zij iets doorleest? Slechts 10% van de gelezen tekst blijft hangen. Op het moment dat de docent een verhaal vertelt wordt daarvan 20% onthouden. Het tonen van filmpjes in de les heeft volgens Dale meer effect, hiervan blijft 30% hangen. Participeren in klassendiscussie of een voordracht geven heeft een veel hoger leereffect maar dat is wat lastig tijdens het studeren op je eigen kamer. Het is daarom goed leerlingen andere methodes aan te reiken om actief met de toetstof voor jouw vak bezig te zijn.

Mindmap en woordweb

Het zelf maken van een mindmap of woordweb is voor leerlingen een goede manier om zaken te structureren en overzichtelijk te maken. Vooral voor leerlingen die samenvattingen maken die meer op boekwerken lijken is dit een goed middel om hoofd- en de bijzaken te scheiden.

Begrippen oefenen
Voor toetsen waarbij veel begrippen geleerd moeten worden of bij het leren van woordenlijsten het online programma WRTS heel geschikt. Dit gratis programma overhoort leerlingen door middel van door hen zelf ingevoerde lijsten. Het gevaar is wel dat een term fout wordt ingevoerd en dus ook fout wordt aangeleerd. Maar dat geldt natuurlijk ook voor een zelfgemaakte samenvatting.

ELO gebruiken
De ELO is een goede omgeving om persoonlijke tips voor het (be)studeren van jouw vak te verzamelen. In mijn ELO plaats ik bijvoorbeeld aantekeningen, gebruikte powerpoints, oefenopgaven, links naar nuttige examenopgaven die bij het onderwerp passen, links naar begrippenbanken en links naar Youtube-filmpjes die verdieping of extra uitleg geven. Leerlingen geven aan dat ze dit prettig vinden en de bezoekersaantallen geven weer dat ze er ook echt regelmatig gebruik van maken.

De computer kan een zeer goede ondersteuning zijn bij het leren, maar meestal is het toch goed om de leerlingen te stimuleren om tijdens het leren de computer juist uit te zetten, want hyves, twitter en msn lonken onophoudelijk…

Evelien Hoekman www.citroengeel.nl

Laatste onderwijsnieuws

Een kind op een hinkelpad

Beweging in het rekenen (deel 2)

Er is steeds meer aandacht voor bewegen op school. Welke werkvormen zijn daadwerkelijk effectief voor het leren?

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.