Beter leren omgaan met jongensgedrag

Jongensgedrag is een hot item. Hun gedrag kan zowel voor leerkrachten als voor ouders een bron van spanningen zijn. Ondertussen voelen jongens zich onbegrepen, waardoor ze zich negatief gaan gedragen. In dit artikel lees je meer over dit gedrag en krijg je tips om er in de klas goed mee om te gaan. Martine Swager […]

Bekijk

De zes rollen van de leraar: pedagoog

Wat is een goede les? En wat doet een effectieve leraar? Martie Slooter beschrijft dit in haar nieuwe boek De zes rollen van de leraar. Dit artikel gaat in op de vierde rol: die van pedagoog. Als pedagoog zorg je voor een goede (werk)orde en een veilig leer- en leefklimaat. Wat je precies doet in […]

Bekijk

De zes rollen van de leraar: didacticus

Wat is een goede les? En wat doet een effectieve leraar? Martie Slooter beschrijft dit in haar nieuwe boek De zes rollen van de leraar. Dit artikel gaat in op de derde rol: die van didacticus. Als didacticus leer je leerlingen kennis, attitudes en vaardigheden aan. Dit betekent onder meer dat je uitlegt, voordoet, hardop […]

Bekijk

De zes rollen van de leraar: gastheer

Wat is nou een goede les? En wat doet een effectieve leraar? Dat beschrijft Martie Slooter in haar nieuwe boek De zes rollen van de leraar. Dit artikel gaat in op de eerste rol: de leraar als gastheer. Als gastheer of -vrouw maak je goed contact met leerlingen zodat ze in de leermodus komen. Hoe […]

Bekijk

Leerlinggedrag verbeteren: Waar dromen ze van

In de serie ‘Leerlinggedrag verbeteren’ geven we tips om het gedrag van leerlingen in de klas te verbeteren. Want als hun gedrag verbetert, verbeteren hun prestaties ook.  Het thema van het laatste artikel in deze serie is ‘waar dromen ze van’. De tips zijn afkomstig uit het boek ‘Leerlingen zijn net mensen’. De tips in […]

Bekijk

Leerlinggedrag verbeteren: Complimenteren werkt

In de serie ‘Leerlinggedrag verbeteren’ geven we tips om het gedrag van leerlingen in de klas te verbeteren. Want als hun gedrag verbetert, verbeteren hun prestaties ook.  Het thema van het zevende artikel in deze serie is ‘complimenteren werkt’. De tips zijn afkomstig uit het boek ‘Leerlingen zijn net mensen’. De tips in deze serie […]

Bekijk

Leerlinggedrag verbeteren: de afleidingsmanoeuvre

In de serie ‘Leerlinggedrag verbeteren’ geven we tips om het gedrag van leerlingen in de klas te verbeteren. Want als hun gedrag verbetert, verbeteren hun prestaties ook.  Het thema van het derde artikel in deze serie is ‘de afleidingsmanoeuvre’. De tips zijn afkomstig uit het boek ‘Leerlingen zijn net mensen’. De tips in deze serie […]

Bekijk

3x met plezier op schoolreis

Met het einde van het schooljaar in aantocht staat voor heel wat leerlingen een schoolreisje op het programma. Hoewel de meeste leerlingen hier steevast naar uitkijken, ziet om en nabij vijftien procent van de basisschoolleerlingen ertegenop. Wat je hier als leerkracht aan kunt doen? In dit artikel zetten we drie korte tips voor je op een […]

Bekijk

Leerlinggedrag verbeteren: geven en ontvangen

In de serie ‘Leerlinggedrag verbeteren’ geven we tips om het gedrag van leerlingen in de klas te verbeteren. Want als hun gedrag verbetert, verbeteren hun prestaties ook.  Het thema van het eerste artikel in deze serie is ‘Een kwestie van geven en ontvangen’. De tips zijn afkomstig uit het boek ‘Leerlingen zijn net mensen’. De tips […]

Bekijk

5x zo stimuleer je sociaal gedrag in de klas

lLeerlingen presteren beter als ze goed in hun vel zitten. Als je vanuit een positieve benadering naar gedrag kijkt, ontstaat er een prettig klas- en schoolklimaat. Focus je in de klas daarom niet te veel op gedragsproblemen, maar leg juist de nadruk op sociaal wenselijk gedrag. In dit artikel lees je hoe je dat kunt […]

Bekijk

Effectieve complimenten geven: Hoe doe je dat?

Complimenten kunnen van positieve invloed zijn op de motivatie van kinderen, maar dat is lang niet altijd het geval. Wanneer zijn complimenten doeltreffend en wanneer kun je ze beter achterwege laten? En: Welk type compliment is het meest geschikt voor welk moment? Je leest erover in dit artikel. Het geven van positieve feedback en complimenten […]

Bekijk

Hoe voorkom je faalangst in de klas?

De meeste leerlingen hebben, in meer of mindere mate, weleens last van faalangst. Bij aanvang van een belangrijke toets bijvoorbeeld, of wanneer alle ogen tijdens een presentatie op één leerling zijn gericht. Vervelend, maar gelukkig niet onoverkomelijk. Wat doet u om uw leerlingen zo veel mogelijk op hun gemak te stellen? Faalangst is een angst […]

Bekijk