Home » Zo laat je de leerlingen in je klas blended leren

Zo laat je de leerlingen in je klas blended leren

Toen er nog geen internet was leerden we uit schoolboeken en door middel van instructies van de docent. Tegenwoordig vindt het leren ook plaats op andere manieren. Zo combineren steeds meer docenten offline lestechnieken met online tools; blended teaching noem je dat. Hoe zorg je voor de juiste balans tussen online en offline?

Blended teaching of -learning is het gebruik van online en offline lesmateriaal in verschillende fases van het leerproces. Afhankelijk van je voorkeur en situatie, bied je lesstof aan in een combinatie van online en offline leren. Zo zet je een krachtige les neer: afwisselend, aansprekend en duidelijk tegelijk.

Online teaching

Misschien werk je onbewust al blended. Online teaching is namelijk een verzameling van alle onderwijstechnieken waarbij je gebruikmaakt van hulpmiddelen die verbonden zijn aan het internet. Zo is het smartboard waarschijnlijk verbonden met internet. Ook de online leeromgevingen van lesmethodes vormen een belangrijke component. Verder zijn er veel tools die je in je les kunt verwerken: van simpele quizzen en online toetsen tot Google Classroom en instructievideo’s. Officieel spreek je trouwens pas van blended learning wanneer 30 tot 79 procent van je les online georiënteerd is.

Betere onderwijsresultaten

Uit onderzoek blijkt dat het effect van blended leren op de onderwijsprestaties – onafhankelijk van het vak – klein tot middelgroot is. Ook bevordert blended learning de motivatie van leerlingen. Daarnaast zijn bewegende beelden aantrekkelijk en stimuleren ze een actievere verwerking van de lesstof. Ook biedt digitaal lesmateriaal de mogelijkheid om leerlingen pas te laten doorgaan naar een volgend onderdeel als ze de lesstof voldoende beheersen. Mits goed toegepast levert het dus een positieve bijdrage aan de leeropbrengsten.

Duidelijke visie

Hoe zorg je voor een juiste mix tussen online en offline leren? Een duidelijke richtlijn is er niet. Welke vorm je kiest is afhankelijk van meerdere factoren. In dit OVM-artikel lees je meer over de diverse factoren waarmee je tot een ideale mix kunt komen. Welke keuze je ook maakt, werk altijd vanuit een visie. Pas wanneer je het beoogde effect voor leerlingen helder hebt, levert blended teaching een positieve bijdrage aan je lessen.

Een ideale mix

Afwisseling is hét toverwoord om te komen tot een ideale mix. Gebruik verschillende leervormen en houd daarbij rekening met de leerstijlen van leerlingen. Sluit aan bij wat leerlingen in hun vrije tijd ook al doen of interessant vinden: zo maak je het leren aantrekkelijker. Maak bijvoorbeeld een ideale blend van deze leervormen:

  • Gamification: wanneer je games inzet als leerinterventie, maak je gebruik van hun bindingskracht. Lees hier hoe je daarmee kunt starten.
  • Online instructie: geef online instructievideo’s op als huiswerk. Hoe je deze vorm van lesgeven (tipping the classroom) toepast, zie je hier.
  • Social learning: Neem in het ontwerp van de les mee hoe leerlingen met elkaar communiceren. Bied faciliteiten aan waarin leerlingen van elkaar kunnen leren, bijvoorbeeld via een WhatsApp-groep.

Verder lezen?

In dit artikel vind je nog meer leervormen. En dit OVM-artikel geeft een overzicht van nog meer online (en offline) tools. Wil je meer lezen over hoe je per situatie een bewuste keuze kunt maken voor blended learning? Lees dan verder in de whitepaper die Malmberg eerder publiceerde: deze staat vol tips en handvatten om blended teaching (meer) vorm te geven. Lesmethodes kunnen je ook helpen om blended teaching vorm te geven. Zo biedt Malmberg de MAX-methode aan: een blended lesmethode waarbij je zelf bepaalt wat je uit het boek doet en wat online, ook als je geen devices hebt in de klas. Je maakt zelf de ideale mix.

Op 28 maart gaf Michel van Ast een webinar waarin hij concrete tips en voorbeelden geeft om ict op een effectieve en actieve manier in te zetten. Je kunt het webinar nu online terugkijken.

Op welke manier maak jij gebruik van blended teaching? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat ligt te lezen in de schoolbibliotheek

Boekentips februari 2024

Verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.