chat gpt

Zo bereidt ChatGPT jouw lessen voor

Moet je ChatGPT verbannen uit de klas? Niet per se, want deze tool kan ook voor jou als leerkracht heel handig zijn. We delen enkele tips.

Bekijk

Docenten en studenten zien kansen in afstandsonderwijs

We zijn het afgelopen schooljaar allemaal geconfronteerd met het afstandsonderwijs. Of we het wilden of niet en of de school er klaar voor was of niet. Toch is het de meeste scholen gelukt om voor alle leerlingen onderwijs op afstand te organiseren en om alle leraren te motiveren hun digitale skills in snel tempo te […]

Bekijk

Leren op afstand tijdens het coronavirus: 6 tips

In de strijd tegen het coronavirus zijn wereldwijd scholen gesloten. Overal ter wereld voelen leraren de effecten ervan. Contact maken met je leerlingen zoals je dat gewend was, dat kan nu even niet meer. Maar het leren moet wel doorgaan. Hoe doe je dat: leren op afstand? We geven zes tips. De wereld gaat steeds […]

Bekijk

5G: een kans voor het onderwijs?

De voorbereidingen voor een landelijke uitrol van 5G zijn in volle gang. Voorstanders zijn enthousiast over dit supersnelle internet. Tegenstanders vrezen de gevolgen voor hun gezondheid. Wat kan 5G betekenen voor het onderwijs? 5G, de vijfde generatie mobiel internet, is de opvolger van het huidige 4G. Het grootste verschil met 4G is dat er bij […]

Bekijk

Curriculumherziening: digitale geletterdheid een kerndoel?

Op de dag dat alle scholen in Nederland tijdelijk sloten, verschenen de resultaten van een onderzoek naar digitale geletterdheid van vo-leerlingen. Daaruit bleek dat er in elke klas grote verschillen zijn in de digitale geletterdheid van leerlingen – en dit geldt ook voor het po. Er is, kortom, werk aan de winkel. Om die reden […]

Bekijk

Schermtijd jonge kinderen fors toegenomen door coronacrisis

Iene Miene Media onderzoekt jaarlijks het mediagebruik in gezinnen met jonge kinderen. Dit jaar is extra onderzoek gedaan naar het mediagebruik en schermtijd tijdens de coronacrisis. Jonge kinderen blijken meer dan anders naar beeldschermen te kijken. Sinds het uitbreken van de coronacrisis besteden jonge kinderen (0-6) gemiddeld 2,5 uur per dag meer aan beeldschermmedia dan […]

Bekijk

Onderwijs door coronacrisis in aanzien gestegen

Als docent zul je de afgelopen maanden niet snel vergeten. Scholen sloten hun deuren. Een rampscenario dat ook positieve gevolgen had: in razend tempo werd een systeem opgezet zodat het onderwijs vanuit huis toch door kon gaan. En het respect voor docenten steeg enorm. Hebben onderwijsprofessionals door de coronacrisis meer aanzien gekregen? Met het aanzien […]

Bekijk

5 lessen van onderwijs in crisistijd

Scholen sloten hun deuren en afstandsonderwijs kwam in rap tempo op gang. Onderwijs op afstand was niet altijd makkelijk, maar we hebben ons er met zijn allen meer dan goed doorheen geslagen. De afgelopen maanden waren op z’n zachts gezegd een rollercoaster. Heeft deze periode het onderwijs ook wat gebracht? Bij die vraag staan we […]

Bekijk

Afstandsonderwijs: dit zijn de ervaringen van leraren en ouders

Door het coronavirus gingen de scholen dicht en volgen leerlingen afstandsonderwijs vanuit huis. Inmiddels zijn we zo’n acht weken verder en zijn de basisscholen net weer open, maar de middelbare scholen blijven nog dicht. Hoe denken ouders en leraren nu over leren op afstand? Wat zijn de positieve en negatieve kanten? In dit artikel lees […]

Bekijk