Home » Curriculumherziening: digitale geletterdheid een kerndoel?

Curriculumherziening: digitale geletterdheid een kerndoel?

Op de dag dat alle scholen in Nederland tijdelijk sloten, verschenen de resultaten van een onderzoek naar digitale geletterdheid van vo-leerlingen. Daaruit bleek dat er in elke klas grote verschillen zijn in de digitale geletterdheid van leerlingen – en dit geldt ook voor het po. Er is, kortom, werk aan de winkel. Om die reden stelt Curriculum.nu een curriculumherziening voor, waarbij digitale geletterdheid een kerndoel wordt.

De afgelopen weken hebben we met zijn alleen veel digitale lessen gegeven. Maar hoe zit het eigenlijk met de digitale geletterdheid van basisschoolleerlingen? Omdat we daar in Nederland nog te weinig over weten, voert de Inspectie van het Onderwijs in het voorjaar van 2021 een grote peiling uit onder leerlingen in groep 8. De resultaten daarvan worden gebruikt om het onderwijs in digitale geletterdheid verder vorm te geven. Misschien zelfs wel in de vorm van een nieuw kerndoel, wat Curriculum.nu voorstelt.

Functioneren in een digitale samenleving

Voor leerlingen is het vanzelfsprekend dat zij dagelijks omringd zijn met digitale technologie. Maar toch blijkt uit dit onderzoek dat leerlingen lang niet alle mogelijkheden ervan weten te benutten. Niet alle leerlingen krijgen deze kennis, vaardigheden en inzichten van huis uit mee, waardoor de rol van de school hierbij onmisbaar is. Digitale geletterdheid heeft als doel om leerlingen op eigen kracht te leren functioneren, in een samenleving waarin digitale technologie en media een belangrijke rol spelen.

Digitale geletterdheid in het po

In het primair onderwijs beperkt de digitale wereld zich nog tot de eigen wereld van de leerling, aldus Curriculum.nu. Binnen hun eigen context en leerniveau leren leerlingen bewust om te gaan met digitale middelen. Hoe zoek je bijvoorbeeld op internet naar bronnen voor een werkstuk? Wat vind je ervan als foto’s van jou worden gedeeld? Hoe kun je digitale middelen gebruiken om mooie dingen te maken?

Vanuit de leerling geformuleerde perspectieven

De vier domeinen van digitale geletterdheid (ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking) worden binnen het kerndoel digitale geletterdheid steeds benaderd door middel van deze vanuit de leerling geformuleerde perspectieven:

  1. Leerlingen verwerven kennis van digitale technologie.
  2. Leerlingen leren omgaan met digitale technologie.
  3. Leerlingen leren op een kritische manier over digitale technologie na te denken.
  4. Leerlingen leren creëren met digitale technologie.

Po legt de basis

Digitale technologie speelt een steeds grotere rol in ons leven. Leerlingen zijn digitaal geletterd als ze bewust, verantwoordelijk, kritisch en creatief gebruik kunnen maken van digitale technologie. Omdat uit het eerdergenoemde onderzoek blijkt dat de digitale vaardigheden van vo-leerlingen tegenvallen, is het dus extra belangrijk om hier juist al in het po mee aan de slag te gaan.

Verder lezen?

Curriculum.nu heeft een website gemaakt over digitale geletterdheid. Hier vind je veel meer informatie, bijvoorbeeld over de zes thema’s waarin de vier domeinen van digitale geletterdheid aan bod komen. Je kunt je school aanmelden voor de peiling van de Onderwijsinspectie. Voor scholen is daarnaast ook het Handboek Digitale Geletterdheid van Kennisnet interessante kost. En ook op OVM schreven we er vaker over: lees onze andere artikelen over digitale geletterdheid.

Wat is jou opgevallen tijdens de coronacrisis: hoe zit het met de digitale geletterdheid van de leerlingen in jouw klas? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Portret van eerstejaars student Nena van Dalen

Even bellen met de pabo

Wat speelt er op de pabo? Dit keer vroegen we het aan eerstejaars student Nena van Dalen.

Bekijk
Een microfoon voor een Zweedse vlag

Column: Douze points naar ons mbo!

Ryan Smulders werkt als docent maatschappijleer in het mbo en is liefhebber van het songfestival. Hij ontdekte verschillende overeenkomsten.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.