Tag: curriculum

Curriculumherziening: digitale geletterdheid een kerndoel?

Op de dag dat alle scholen in Nederland tijdelijk sloten, verschenen de resultaten van een onderzoek naar...

Verplicht verkeersles in het vo?

Bij de aanvang van ieder schooljaar besteed Stichting Veilig Verkeer Nederland (VVN) extra aandacht aan de verkeersveiligheid...

Les over burgerschap en mensenrechten, hoe pak je het aan?

Burgerschap en mensenrechten. Deze woorden komen veelvuldig terug in de voorstellen voor het nieuwe curriculum, dat Curriculum.nu...

Curriculumherziening: wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen?

Op donderdag 10 oktober overhandigden 125 leraren en 18 schoolleiders van Curriculum.nu hun voorstellen voor nieuwe kerndoelen...

Bouwstenen voor een nieuw curriculum

125 leraren en 18 schoolleiders werkten afgelopen jaar aan bouwstenen voor een nieuw curriculum: kennis en vaardigheden...