Home » Bouwstenen voor een nieuw curriculum

Bouwstenen voor een nieuw curriculum

125 leraren en 18 schoolleiders werkten afgelopen jaar aan bouwstenen voor een nieuw curriculum: kennis en vaardigheden op negen leergebieden, die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fasen van het po en vo. Wat betekent deze herziening voor scholen en leraren? En waarom is het belangrijk dat scholen en leraren al gaan kijken wat er allemaal is bedacht?

Hierover lees je meer in dit blog van combibaner Anja Hendriks. Naast haar baan als leerkracht in het primair onderwijs werkt Anja als leraar-ambtenaar bij het Ministerie van OCW én als leraar-onderzoeker voor het LerarenOntwikkelFonds (LOF). In haar blogs vertelt ze meer over haar werk.

Hierom is het curriculum toe aan herziening

Het huidige curriculum stamt uit 2006. Het is sindsdien wel aangepast, maar als geheel niet meer helemaal bij de tijd. De huidige kerndoelen en eindtermen sluiten niet helemaal meer aan bij onze leefwereld en allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan digitale vaardigheden en burgerschap, twee onderwerpen die nu niet verplicht zijn. Herziening van het curriculum is daarom nodig. Het biedt leraren, schoolleiders en besturen tegelijkertijd kansen om:

  • Samenhang binnen en tussen vakken en leergebieden én samenhang tussen po en vo te bevorderen.
  • Overladenheid terug te dringen. De bouwstenen betreffen 70 procent van de onderwijstijd, de rest is ruimte voor scholen om hun schoolcurriculum in te vullen, op basis van hun visie en hun leerlingen.
  • Een betere balans te brengen in de hoofddoelen van het onderwijs: kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op de maatschappij.
  • Te zorgen voor doorlopende leerlijnen en soepele overgangen: van voorschools naar po, vo en vervolgonderwijs.

Actualisatie van het curriculum moet dus gaan zorgen voor een minder overladen onderwijsprogramma, met meer samenhang en meer ruimte voor scholen om eigen keuzes te maken. En een betere overgang tussen po en vo. Meer samenhang in lesstof draagt bij aan betekenisvoller leren en meer samenhang tussen verschillende sectoren zorgt voor een betere aansluiting van po en vo. De opdracht voor deze curriculumherziening is geformuleerd vanuit de inhoud: wat moet worden geleerd? Het ontwikkelen en vormgeven van onderwijsaanbod (hoe moet worden geleerd) gebeurt door leraren en scholen zelf, waarbij de visie van de school op onderwijs een belangrijke plaats inneemt.

Zo ziet het proces eruit

De bouwstenen die tot nieuwe doelen gaan leiden werden het afgelopen jaar ontwikkeld, aangevuld en aangescherpt door ontwikkelteams van leraren en schoolleiders uit po en vo. Ze zijn in praktijk gebracht op 84 ontwikkelscholen. Leerlingen, ouders, vakverenigingen, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven konden steeds op de tussenproducten reageren.

Om ervoor te zorgen dat de basis van het nieuwe curriculum van hoge kwaliteit is en herkend en gedragen wordt door leraren en schoolleiders, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen uit het onderwijsveld de bouwstenen bekijken en erop reageren. Komen de juiste dingen aan de orde? Werkt dit in de klas? Na de laatste ontwikkelsessie volgt daarom van mei tot half augustus nogmaals een lange consultatieperiode, waarin iedereen feedback kan geven.

Dit betekent het voor scholen

Scholen krijgen naar verwachting in 2022 voor het eerst te maken krijgen met nieuwe eindtermen en kerndoelen. Dat is sneller dan je denkt. En omdat het herziene curriculum veel gaat betekenen voor leraren en schoolleiders, is het slim en wenselijk om er nu al mee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door het onderwerp op de agenda te zetten in je team of vaksectie. Wat vinden we van de voorstellen? Wat hebben we nodig om ze in de praktijk te brengen? Hoe vullen wij straks met elkaar de vrije ruimte voor het schoolcurriculum in? Er is via diverse kanalen al veel informatie te vinden. Wat kun je nu al op school doen?

  • Vergroot allereerst jullie kennis over het curriculum.
  • Koppel de herziening waar mogelijk aan lopende ontwikkelingen in je school en benut daarbij de tussenproducten.
  • Denk bij de aanschaf van materialen alvast vanuit het toekomstige curriculum.

Meer weten over de curriculumherziening?

Raadpleeg de volgende bronnen:

Wil je jouw ervaringen ook delen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van het OCW. Of wil je meedenken over de bouwstenen? Geef dan feedback op het curriculum.

Laatste onderwijsnieuws

Portret van eerstejaars student Nena van Dalen

Even bellen met de pabo

Wat speelt er op de pabo? Dit keer vroegen we het aan eerstejaars student Nena van Dalen.

Bekijk
Een microfoon voor een Zweedse vlag

Column: Douze points naar ons mbo!

Ryan Smulders werkt als docent maatschappijleer in het mbo en is liefhebber van het songfestival. Hij ontdekte verschillende overeenkomsten.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.