Home » Materiaal 12+ » Leenstelsel

Leenstelsel

Na jarenlange strijd van studenten heeft de meerderheid van de Tweede Kamer zich uitgesproken tegen het leenstelsel. De voorkeur gaat uit naar een basisbeurs, waarbij studenten geld krijgen in plaats van lenen om te kunnen studeren.

 Vragen vooraf

 1. Wat weet jij over het leenstelsel?
 2. Waarom is er ooit gekozen voor dit systeem, denk je?

Bekijk de video

NOS Leenstelsel

 

Vragen bij de video

 1. Wat wilden de partijen destijds bereiken met de invoering van het leenstelsel?
 1. Gebruik het voorbeeld van de bakker en de advocaat om uit te leggen dat door de invoering van dit systeem juist het tegenovergestelde is ontstaan.
 1. Waarom steunt een partij als het CDA de motie nu wel en vorig jaar oktober een vergelijkbare motie van Denk niet?
 1. Het kwijtschelden van alle schulden die ontstaan zijn door het leenstelsel is nog een punt van discussie. Wat is het probleem voor de overheid hierbij, denk je?
 1. Ben jij voor of tegen het leenstelsel? Waarom?

 

Aan de slag

 Optie 1

 Schrijf een beschouwing (500 – 800 woorden) waarin je zowel de voordelen als de nadelen van het leenstelsel bespreekt. Je tekst is evenwichtig, zodat een lezer zelf kan kiezen of hij voor of tegen dit systeem is. De tekst is bedoeld voor een digitale schoolkrant.

 

Je kunt extra informatie opzoeken over bijvoorbeeld:

 • studiefinanciering
 • leenstelsel
 • basisbeurs
 • OV-jaarkaart

 

Optie 2

Het leenstelsel is regelmatig groot in het nieuws geweest en logischerwijs zijn er ook spotprenten gemaakt om het probleem hiervan op humoristische wijze uit te beelden. Daarmee ga je nu in tweetallen aan de slag.

 1. Zoek zelf twee spotprenten over het leenstelsel.
 2. Bekijk hier hoe je spotprenten kunt analyseren.
 3. Leg uit wat er volgens jullie te zien is op en bedoeld wordt met de gevonden spotprenten.
 4. Bedenk en maak zelf een spotprent over het leenstelsel. Wat is er op jullie spotprent te zien? Staat er ook tekst op de spotprent en zo ja, welke?

Antwoorden

WK40_Leenstelsel_antwoorden

Andere Lesopener Nederlands

Kinderen in klaslokaal

Lofzang op de havo

Jongeren die naar de middelbare school gaan, kunnen in Nederland kiezen tussen vmbo, havo en vwo. Over de havo zijn zorgen, maar schoolbestuurder Wiko Veenvliet ziet veel kansen en mogelijkheden.

Bekijk
Auto zakt in gat in de weg

Zinkgaten

Overal op de wereld komen ze voor: zinkgaten. Ook in de Nederland ontstaat soms een gat dat zo groot is, dat een auto erin kan verdwijnen. Hoe ontstaan zinkgaten en waarom komen zinkgaten steeds vaker voor?

Bekijk
Kind loopt boek in

Btw op boeken naar 21%

In het Hoofdlijnenakkoord 2024, de plannen van het nieuwe kabinet, is opgenomen dat de btw op boeken van 9% naar 21% gaat. Binnen de kortste keren stond de boekenwereld op z’n kop.

Bekijk

Waarom Nederlands zo moeilijk is

Van de Nederlandse taal wordt vaak gezegd dat die moeilijk te leren is. Taalwetenschapper Sterre Leufkens vergeleek het Nederlands met verschillende talen en kwam erachter dat het Nederlands bijzonder veel regels heeft zonder duidelijk nut.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.