New York

Manahahtáanung of Nieuw Amsterdam?

Manahahtáanung of Nieuw Amsterdam? De eigen standplaats of gezichtspunt is van invloed bij de interpretatie is van de geschiedenis.

Bekijk
Russische tank

The Ghost Army

Het voor de gek houden van een vijandig leger is van alle tijden. Ontdek het Ghost Army dat actief was tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bekijk
Beeld van Anton de Kom

Verzetsstrijders uit de koloniën

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren ook verzetsstrijders uit de toenmalige Nederlandse koloniën actief. Wie waren zij en wat waren hun beweegredenen?

Bekijk

Eén nationale tijd

Het lijkt alsof het nooit anders is geweest; in Nederland geldt één tijd. Overal is het even laat. Maar dat is anders geweest.

Bekijk

De geschiedenis van de nacht

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Door allerlei uitvindingen en gebeurtenissen veranderde de nacht in de loop van de geschiedenis. Ontdek hoe.

Bekijk

(On)Welkome Vluchtelingen

Vluchtelingen zijn van alle tijden, maar de redenen waarom mensen vluchten en de omstandigheden waarin, zijn steeds weer anders.

Bekijk