Home » Materiaal 12+ » Manahahtáanung of Nieuw Amsterdam?

Manahahtáanung of Nieuw Amsterdam?

New York

400 jaar geleden kwamen Nederlanders bij de monding van de Hudsonrivier in Amerika aan en stichtten er een kolonie: Nieuw Amsterdam. De Engelsen veroverden Nieuw Amsterdam in 1664 op de Nederlanders en in de eeuwen daarna groeide deze nederzetting uit tot de stad New York.

De Nederlandse invasie en kolonisatie van dit gebied had grote gevolgen voor de inheemse bevolking. Zij leefden op het eiland dat zij Manahahtáanung noemden.
Op dit moment presenteren Amsterdam Museum en Museum of the City of New York een tentoonstelling over deze gedeelde geschiedenis in Amsterdam Museum.

Lees de volgende tekst uit het Nederlandse schoolboek Vaderlandsche geschiedenis voor de jeugd uit 1870 over het ontstaan van New York.

Ook in Noord-Amerika stichtten onze voorvaderen koloniën. De machtige, groote stad Nieuw-York is door Hollanders gesticht en had van hen den naam Nieuw Amsterdam ontvangen. Vele voorname mannen van Nieuw-York dragen nog Hollandsche namen. Bij latere oorlogen werd die schoone kolonie ons door de Engelschen ontnomen.
De Engelschen begonnen met Hollandsche koopvaardijschepen weg te nemen, voor buit te verklaren en te verkoopen, wat niets anders was dan roof in het groot. Nog voor den oorlog verklaard was, maakten zich de Engelschen zich meester van Nieuw-Amsterdam, ene volksplanting* der Nederlanders in Noord-Amerika. Zij behielden die in lateren tijd en noemden die stad New-York. Toen was het nog een kleine onbeduidende plaats; maar thans is het eene stad, viermaal zo groot als Amsterdam. Onze voorouders, hoe werkzaam ook en hoe vol beleid, waren op den duur niet in staat al hunne volksplantingen te bewaren.

* Een volksplanting was een vorm van koloniseren waarbij het ontginnen en bebouwen van land samenging met het ontwikkelen of opvoeden van mensen, zowel in Nederland als in zijn overzeese koloniale gebieden.

Opdrachten

1 Vanuit welk perspectief is de tekst in dit schoolboek uit 1870 geschreven? Leg je antwoord uit.

De begrippen nationalisme en superioriteitsdenken passen bij deze schoolboektekst.
2 Leg dit voor elk begrip uit, met een verwijzing naar de tekst.

3 Verklaar de titel van deze tentoonstelling: Manahahtáanung of Nieuw Amsterdam?

4 Herschrijf deze schoolboektekst vanuit het perspectief van de inheemse bevolking van dit gebied.

Van de makers van Memo

Antwoorden bekijken

Om de antwoorden te kunnen zien, moet je zijn ingelogd. Heb je nog geen account? Meld je dan nu aan! Het is GRATIS.

Andere Actuele opdracht Geschiedenis

Surinamers met vlag

Wat is Keti Koti?

1 juli is de dag om de afschaffing van de slavernij in Suriname en Curaçao te herdenken en te vieren.

Bekijk
Russische tank

The Ghost Army

Het voor de gek houden van een vijandig leger is van alle tijden. Ontdek het Ghost Army dat actief was tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bekijk
Beeld van Anton de Kom

Verzetsstrijders uit de koloniën

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren ook verzetsstrijders uit de toenmalige Nederlandse koloniën actief. Wie waren zij en wat waren hun beweegredenen?

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.