Home » Materiaal 12+ » Werden jongens met zusjes langer?

Werden jongens met zusjes langer?

Kinderen meten hun lichaamslengte

Door de eeuwen heen verandert de gezondheid van de mens steeds. En daarmee ook diens lichaamslengte. Wist je dat de middeleeuwse mens gemiddeld 6,5 centimeter langer was dan mensen die leefden rond het jaar 1850? En dat we in West-Europa pas rond 1940 weer even lang waren als in de vroege middeleeuwen?

Historicus Björn Quanjer onderzocht hoe de lengte van Nederlandse mannen tussen 1850 en 1950 werd beïnvloed door de huishoudens waarin ze opgroeiden. Lees het artikel Wat lichaamslengte zegt over de ontwikkeling van onze welvaart en gezondheid

Opdrachten

Met zijn onderzoek vond historicus Björn Quanjer drie nieuwe omstandigheden die de lichaamslengte beïnvloeden.
1 Welke drie nieuwe omstandigheden heeft hij met zijn onderzoek gevonden?

2 Waarom heeft historicus Björn Quanjer alleen de lichaamslengte van jongens onderzocht?

In het artikel worden nog meer omstandigheden genoemd die invloed hebben op de gezondheid van mensen, zoals goede riolering, goede huisvesting en verplicht onderwijs. Deze omstandigheden staan ook in je boek of zijn te vinden op internet.
3 Teken de tijdbalk na op een blaadje. De omstandigheden die de lichaamslengte van mensen in Nederland positief beïnvloedden zijn te verbinden aan politieke besluiten. Schrijf deze besluiten op de juiste plek in de tijdbalk.

De industrialisatie van Nederland had een negatieve invloed op de gezondheid van mensen.
4 Zoek in je boek op wanneer de industrialisatie van Nederland begon. Kleur met blauw de periode van de industrialisatie in op de tijdbalk.

5 Bespreek in de klas: zou het toeval zijn dat de industrialisatie en de invoer van nieuwe wetten die de gezondheid verbeteren in dezelfde periode plaatsvonden?

Van de makers van Memo

Antwoorden bekijken

Om de antwoorden te kunnen zien, moet je zijn ingelogd. Heb je nog geen account? Meld je dan nu aan! Het is GRATIS.

Andere Actuele opdracht Geschiedenis

New York

Manahahtáanung of Nieuw Amsterdam?

Manahahtáanung of Nieuw Amsterdam? De eigen standplaats of gezichtspunt is van invloed bij de interpretatie is van de geschiedenis.

Bekijk
Russische tank

The Ghost Army

Het voor de gek houden van een vijandig leger is van alle tijden. Ontdek het Ghost Army dat actief was tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bekijk
Beeld van Anton de Kom

Verzetsstrijders uit de koloniën

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren ook verzetsstrijders uit de toenmalige Nederlandse koloniën actief. Wie waren zij en wat waren hun beweegredenen?

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.