Home » De uitdagingen van 21e-eeuwse vaardigheden

De uitdagingen van 21e-eeuwse vaardigheden

Jezelf kunnen handhaven in deze eeuw, daar schijn je meer voor te moeten kunnen dan we tot nu toe aanbieden in het onderwijs. Om die reden is de invoering van 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum van groot belang. Pabo-student Anthony van Dijk zet de uitdagingen hiervan voor je op een rij.

Mediawijsheid en ict-basisvaardigheden moeten onderdeel uitmaken van het curriculum, omdat kinderen met het oog op de kenniseconomie en de toekomstige arbeidsmarkt een ander plan van aanpak moeten aanleren. Zo zullen ze bekend moeten raken met computational thinking: het zo formuleren van problemen, dat deze door een computer kunnen worden opgelost. Ook worden informatievaardigheden – het kritisch en analytisch kijken naar bronmateriaal – essentieel op de werkvloer (SLO 2015).

Curriculum van de toekomst
In het WRR-rapport Naar een lerende economie (2013, p. 272) wordt geanalyseerd welke kennis leerlingen nodig hebben in de economie van de toekomst. Hierin wordt geconcludeerd dat voor een gezonde arbeidsmarkt zal moeten worden ingezet op leervaardigheden, talenkennis, inventiviteit en het vermogen goed om te gaan met een veelheid van situaties. Dit blijkt ook uit de huidige eisen van werkgevers: zij selecteren niet enkel meer op de dimensies van kennis en vaardigheden, maar ook op metavaardigheden en karakter.

Ook de samenleving doet een beroep op 21st century skills. Het aangaan van maatschappelijke en globale vraagstukken vraagt om beheersing van communicatieve, sociale, en culturele vaardigheden. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving kan niet worden genomen zonder te weten hoe je omgaat en samenwerkt met anderen.

Hoe ver zijn we?
De uitdaging in het implementeren van een curriculum dat is gericht op de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden, is dat de leermethodes hiervoor nog niet zo ver zijn uitgewerkt als die voor bijvoorbeeld staartdelingen. Als afzonderlijk vak blijven 21e-eeuwse vaardigheden niet overeind; ze zijn bedoeld om toe te passen op wat en hoe we leren. Daarnaast moet de leraar zelf ook vaardig zijn en een affiniteit hebben met toekomstgericht leren.

Uit het onderzoeksverslag 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum van het SLO (2014, p. 8) blijkt dat leraren nog veel structurele ondersteuning nodig hebben. Er is behoefte aan verduidelijking van de leerdoelen, bruikbare toetsingskaders, nascholingsactiviteiten en methodes voor de huidige vakken waarin de nieuwe vaardigheden een duidelijke rol krijgen. Sinds deze zomer is op de website van het SLO al wel een leerplankader te vinden om enthousiaste leraren te ondersteunen in het ontwikkelen van 21st century ready onderwijs.

Dit artikel van Anthony van Dijk, student aan de academische Pabo, is geschreven voor ‘Kijken naar kinderen’: een van de ateliers binnen de zogeheten ‘Research & Designateliers’. Hierin wordt verdiepend theoretisch of praktisch onderzoek gecombineerd met het ontwerpen van onderwijs.

Welke tips met betrekking tot de implementatie van 21e-eeuwse vaardigheden wil jij pabo-studenten zoals auteur Anthony van Dijk meegeven? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Bronnen

Computational thinking. (2015, 22 december). Verkregen op 9 oktober, 2016, van SLO:     http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitalegeletterdheid
/computational-thinking

Informatievaardigheden (2015, 22 december). Verkregen op 9 oktober, 2016, van SLO:
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid
/informatievaardigheden

Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. Enschede: SLO.

Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. Enschede: SLO.

WRR (2013) Naar een lerende economie investeren in het verdienvermogen van Nederland, Amsterdam: Amsterdam University Press.

Online: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat vermoeid op zijn bureau ligt met een bordje Help!

Lied van de maand: Ik heb het zo druk!

Even lekker klagen: we hebben het zo druk! Hier vind je een liedtekst, een ingezongen lied, een karaokeversie en tips voor je les.

Bekijk
Een klas vol jongens in een oude jongensschool

Luistertip: De Jongensschool

In de documentaire De jongensschool onderzoekt Jan Maarten Deurvorst zijn herinneringen aan een van de laatste jongensscholen.

Bekijk
Drie kinderen rennen op blote voeren door het gras

Zomerse zot- en zaligtijd

Ben jij direct in de vakantiestemming of moet je nog even wennen? Met deze tips ben je verzekerd van een zalige zomertijd!

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.