Home Tags Toetsen

Tag: toetsen

toetsen basisonderwijs

Meten wat je wilt weten: stel de juiste vragen

2
Met een toets wil je de leerprestatie van een leerling meten. Je kunt het zien als een pijlstok die meet hoe het de leerling...
meerkeuzevragen

Blog: goede prestatie zonder voldoening

0
Anke Swanenberg (29) staat voor de klas op het Stedelijk College Eindhoven. Daar geeft zij Nederlands aan bovenbouwklassen havo en vwo. Ook is ze...
Zelfbeoordeling

Zelfbeoordeling als onderwijsmiddel

0
Iedereen kent ze: testjes in vrijetijdsbladen waarin je een aantal vragen beantwoordt en waar een score uitkomt die iets over jou zegt. Om de...
formatief toetsen

Het waarom van formatief toetsen met educatieve games

0
Met behulp van games is het mogelijk om formatief te toetsen, zonder daadwerkelijk een toets af te nemen. Als de games op de juiste...
Onderwijstechnologie

Onderwijstechnologie afstemmen op specifieke leerdoelen

0
Onderwijstechnologie is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het aanbod wordt met de dag groter en dat maakt het voor docenten soms...

Het Lerarencongres 2015: ‘Samen nieuwsgierig’

0
Op woensdag 7 oktober vindt voor de derde keer het Lerarencongres plaats, ditmaal op de campus van Koning Willem I College in Den Bosch....

Een taal is meer dan alleen leesvaardigheid

0
Terwijl ik druk bezig ben met het nakijken van de eindexamens van mijn leerlingen, voel ik een boosheid opkomen. Een boosheid die altijd ergens...

Oproep: Wat wilt u weten over adaptief en gepersonaliseerd leren?

2
Adaptief en gepersonaliseerd leren zijn hot items binnen het onderwijs. Zo ook in Nederland, waar onlangs de eerste adaptieve pilots en initiatieven van start...

Malmberg op studiedagen ‘Toets Digitaal’

0
Op 16 en 17 april vinden de studiedagen ‘Toets Digitaal’ plaats. De dagen hebben het thema ‘het nieuwe leren vraagt om een andere manier...

Toetsen: Hoe doe ik dit en hoe kan dit beter?

1
Naar aanleiding van de literatuurstudie ‘Kwaliteit van toetsen binnen handbereik’ ontwikkelde het Research Center voor Examinering en Certificering (RCEC) ‘Eerste Hulp bij Toetsen’: een...

Literatuurstudie: de kenmerken van een goede toets

2
De kwaliteit van toetsen: een lastig onderwerp waar op veel verschillende manieren naar wordt gekeken. Want wat weten we eigenlijk precies over toetskwaliteit? En...

De toets als momentopname om beter te kunnen sturen

0
We moeten niet alleen toetsen aan het einde van een bepaalde lesperiode (de 'afrekencultuur"), maar op elk gewenst moment. Resultaten dienen voorzien te zijn...

De toekomst van digitaal toetsen

0
Op alle middelbare scholen in Nederland hebben leerlingen wekelijks te maken met de afsluiting van een stuk leerstof. Soms gaat dat via een assessment,...

Integraal het onderwijs verbeteren: daar hoort toetsing ook bij

0
Toetsing is in Nederland de laatste jaren aan het veranderen. Men ziet steeds meer in dat toetsing niet alleen een rol speelt in de...

Van toetsen kun je leren

0
Toetsen vervullen een belangrijke rol in het onderwijs. Docenten willen graag weten of hun inspanningen bij leerlingen tot het gewenste en benodigde leerresultaat leiden....

Nationaal Congres: Toetsen om te leren

0
We toetsen veel in het onderwijs. Te veel? In ieder geval doen we te weinig met de uitkomsten van toetsing. Om die reden organiseren...

Best gelezen artikelen 13/14: deel 2

1
Zomervakantie. Een periode om in alle rust terug te blikken op het afgelopen schooljaar. Ook voor Onderwijs van Morgen. Interessante ontwikkelen, boeiende rapporten én...

Wanneer is een toets te moeilijk?

1
Alle middelbare scholen krijgen vanaf schooljaar 2015/2016 te maken met de verplichte rekentoets voor eindexamenkandidaten. Voor veel leerlingen erg spannend, want van deze rekentoets...

LAKS-monitor 2014: de tevredenheid van leerlingen over toetsen

0
Onlangs publiceerde LAKS de LAKS-monitor 2014: het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook deze keer komen tal van onderwerpen aan bod....

Taxonomieën: ‘hot’ bij het maken van een toets

1
Bloom, OBIT, RTTI®; het lijken misschien ingewikkelde theoretische modellen, maar voor docenten zijn het juist goede hulpmiddelen bij het maken van een toets of...

Meest gelezen