Puberbrein 10 Het meisje op weg naar volwassenheid

Tip: bekijk de video voor u aan het artikel begint. Prof. Dr. Michiel Westenberg heeft in zijn onderzoek bij een grote groep jongeren geconstateerd dat tijdens de adolescentie-periode op drie gebieden ontwikkeling plaats-vindt: de puberteitsontwikkeling (seksuele volwassenwording), de cognitieve ontwikke-ling en de ontwikkeling op psychosociaal gebied. In de vorige afleveringen hebben we ons bezig gehouden …

Puberbrein 10 Het meisje op weg naar volwassenheid Read More »

Bekijk

Puberbrein 8 – Mag een puber homo zijn?

Anders dan in diverse andere landen is homoseksualiteit in Nederland niet strafbaar. Artikel 1 van de grondwet luidt dan ook: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Geen probleem dus, zou je zeggen. …

Puberbrein 8 – Mag een puber homo zijn? Read More »

Bekijk

Perceptuele stijlen en spiegelneuronen

Voordat ik overga naar de volgende  perceptuele stijlen is het belangrijk even een tussenstap te maken. Er moeten namelijk eerst enkele vragen worden beantwoord. Naar aanleiding van het vorige artikel merkte een lezer op dat er verschillende geheugens moeten zijn die op verschillende manieren reacties veroorzaken. Dilemma van de vis Neem de poes uit het …

Perceptuele stijlen en spiegelneuronen Read More »

Bekijk