Puberbrein 10 Het meisje op weg naar volwassenheid

Tip: bekijk de video voor u aan het artikel begint. Prof. Dr. Michiel Westenberg heeft in zijn onderzoek bij een grote groep jongeren geconstateerd dat tijdens de adolescentie-periode op drie gebieden ontwikkeling plaats-vindt: de puberteitsontwikkeling (seksuele volwassenwording), de cognitieve ontwikke-ling en de ontwikkeling op psychosociaal gebied. In de vorige afleveringen hebben we ons bezig gehouden […]

Bekijk

Puberbrein 9 – Het belang van de mentor

Ook in de jaren ’70 van de vorig eeuw waren er al verschillen van inzicht tussen ouders en mentoren, zoals we in het filmpje van Van Kooten en De Bie kunnen zien. We gaan nu weer terug naar het heden met zijn eigentijdse kansen en problemen. In een voorafgaand artikel hebben we eerst het meisje […]

Bekijk

Puberbrein 8 – Mag een puber homo zijn?

Anders dan in diverse andere landen is homoseksualiteit in Nederland niet strafbaar. Artikel 1 van de grondwet luidt dan ook: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Geen probleem dus, zou je zeggen. […]

Bekijk

Puberbrein 7 – Oefening baart geluk

Trouwe lezers zullen het filmpje herkennen van het artikel over intrapersoonlijke intelligentie dat ik schreef na een bezoek aan een les Gelukskunde van Theo Wismans van het Charlemagne College in Landgraaf. Dit artikel van bijna een jaar geleden is nog steeds zeer actueel en ik raad u aan het nog eens te lezen. Het is […]

Bekijk

Puberbrein – worden pubers oneerlijk beoordeeld?

We komen er niet langs. De breinwetenschappen confronteren ons met nieuwe inzichten die onze kijk op leerlingen en leren de komende jaren dramatisch gaan veranderen. Wij worstelen al jaren met vragen als: bieden wij kennis op de juiste wijze aan? Is zelfstandig leren beter of slechter voor leerlingen of maakt het niets uit? Moeten doceerstijlen […]

Bekijk

Puberbrein – De jongen op weg naar de brugklas

In het vorige artikel hebben we ons geconcentreerd op het meisje van ongeveer elf jaar dat op het punt staat de overgang te maken naar de brugklas van het voortgezet onderwijs. In dit artikel gaan we nader in op de jongen van ongeveer dezelfde leeftijd die ook op het punt staat deze grote stap te […]

Bekijk

Perceptuele stijlen en spiegelneuronen

Voordat ik overga naar de volgende  perceptuele stijlen is het belangrijk even een tussenstap te maken. Er moeten namelijk eerst enkele vragen worden beantwoord. Naar aanleiding van het vorige artikel merkte een lezer op dat er verschillende geheugens moeten zijn die op verschillende manieren reacties veroorzaken. Dilemma van de vis Neem de poes uit het […]

Bekijk