Tag: onderwijskwaliteit

JOB-monitor: meer oor voor mbo-studenten

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) geeft elke twee jaar een monitor uit. Deze monitor is het resultaat van...

Met deze adviezen kan de overheid het lerarentekort aanpakken

Te beperkt, versnipperd, te weinig gebaseerd op feiten en cijfers. Dat is de harde conclusie die Merel...

Wat is de impact van corona op mbo-studenten?

In de strijd tegen het coronavirus sluit half maart ook het mbo haar deuren. Vanaf dat moment...

‘Online lessen zorgen voor daling onderwijskwaliteit’

Maatregelen tegen de verspreiding van corona zorgden ervoor dat het digitale onderwijs vanaf maart een enorme groei...

Kwaliteitsbeleid: dit moet je weten over het schoolplan

Iedere school moet minstens een keer in de vier jaar een schoolplan opstellen. Daarin ligt vast welke...

Co-teaching: meesterlijk begeleiden

De werkdruk in het onderwijs is groot en het lerarentekort is actueel. Veel leraren zeggen behoefte te...