Home » Kennisupdate: Monitor leskwaliteit

Kennisupdate: Monitor leskwaliteit

Monitor leskwaliteit, leerkracht en leerlingen achter een laptop

Het onderwijs is altijd in ontwikkeling en daarmee ook het onderzoek naar het onderwijs. In deze rubriek bespreken we telkens verschillende onderzoeksresultaten. Deze keer: de Monitor leskwaliteit van de Inspectie van het Onderwijs. 

In maart 2023 publiceerde de Inspectie van het Onderwijs in samenwerking met de Universiteit Twente het onderzoek ‘Monitor leskwaliteit’. Met een wetenschappelijk onderbouwd lesobservatie-instrument werden lessen op 198 bassischolen in Nederland steekproefsgewijs beoordeeld door onderwijsinspecteurs, leerkrachten en leerlingen. 

De monitor was gebaseerd op vijf kenmerken van effectief lesgeven, vertaald naar het concrete gedrag van de leerkracht. Er werd gekeken naar:

1 een goed lesklimaat

2 klassenmanagement

3 effectieve instructie

4 goede afstemming (en omgaan met verschillen tussen kinderen in de klas)

5 het aanmoedigen van zelfregulerend leren

Uitkomsten

Het lesklimaat en het klassenmanagement (1 en 2) bleken vaak goed op orde. De instructie (3) was vaak helder, hoewel het nut van de les niet altijd aan de kinderen werd uitgelegd. Er was niet altijd voldoende afstemming (4) tussen de leerkracht en de kinderen die de lesstof al snapten, hoewel leerlingen die extra hulp wilden deze vaak wel kregen. Het laatste kenmerk, zelfregulerend leren (5), werd nauwelijks waargenomen in de klas. Leerlingen werden niet of nauwelijks gestimuleerd om zelf na te denken over wat zij niet snapten van de lesstof en over hoe zij dit wel konden begrijpen.

De onderwijsinspecteurs beoordeelden de lessen strenger dan de leerlingen en leerkrachten. Vaak zagen leerlingen en leerkrachten meer kenmerken van een effectieve les dan de inspecteurs. Het onderzoek benadrukt verder dat feedback van collega’s of leerlingen zeer behulpzaam is. 

Dit onderzoek geeft handvatten om na te denken over de effectiviteit van lessen. De vijf kenmerken zijn wetenschappelijk onderbouwd en de concrete acties van een leerkracht kunnen meteen worden toegepast.

Meer lezen?

Factsheet Monitor leskwaliteit po

Laatste onderwijsnieuws

Twee kinderen wijzen naar een schilderij

Laat de verf spreken

Een creatieve schrijfopdracht bij een zelfgekozen schilderij.

Bekijk
Praatplaat Motiverend Kindgesprek van IEP

Motiverend kindgesprek

Waarom is het zinvol om het kind te betrekken bij het eigen leerproces? En hoe pak je een motiverend kindgesprek aan?

Bekijk
Studenten achter een laptop

Passende kerndoelen voor álle leerlingen

Onderwijs moet toegankelijk én inhoudelijk relevant zijn voor álle leerlingen, met passende kerndoelen en inhouden. Zo zetten de betrokkenen zich hiervoor in.

Bekijk
Beeld uit de vlog Latino King van Steven Stavast

Boek voor Nederlands: Latino King

Castel heeft geen zin in school. Hij laat zich verleiden drugs te smokkelen vanuit de Dominicaanse Republiek, en dat loopt helemaal verkeerd af.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.