Home » Wat is de impact van corona op mbo-studenten?

Wat is de impact van corona op mbo-studenten?

In de strijd tegen het coronavirus sluit half maart ook het mbo haar deuren. Vanaf dat moment volgen alle mbo-studenten digitaal onderwijs op afstand. Volgens docenten en managers in het mbo zorgt het afstandsonderwijs ervoor dat de onderwijskwaliteit daalt. Maar wat is het effect van de coronamaatregelen op mbo-studenten?

De afgelopen maanden vonden allerlei onderzoeken plaats over de impact van de coronamaatregelen. Zo zijn mbo-docenten en -managers van mening dat de onderwijskwaliteit is gedaald en de werkdruk is toegenomen. Maar er zijn inmiddels ook enkele onderzoeken geweest naar de impact van de coronamaatregelen op mbo-studenten. We bespreken in dit artikel de resultaten van drie onderzoeken.

Kwaliteit onlinelessen is docentafhankelijk

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs vroeg meer dan 1.300 mbo-studenten naar hun ervaringen met de coronamaatregelen. Over het algemeen zijn de meeste studenten tevreden met onderwijs op afstand. Uit de reacties op de vraag over onlinelessen blijkt dat de kwaliteit daarvan erg docentafhankelijk is. Het meest positief zijn studenten over hoe de school hen op de hoogte houdt over de coronamaatregelen.

Zorgen om stage

Wel ervaren de ondervraagde mbo’ers stress en zorgen. Bijvoorbeeld over hun stages. Veel studenten moeten stoppen met hun stages, omdat bedrijven sluiten. En in sectoren waar het erg druk is, zoals de zorg, is soms geen tijd meer om studenten goed te begeleiden of om praktijkexamens te beoordelen. 60% van de studenten geeft aan dat ze minder verplichte stage-uren willen.

Minder geleerd dan normaal

Een ander onderzoek naar de impact van COVID-19/Social distancing op de mbo-student probeert in kaart te brengen of studenten meer of minder geleerd hebben tijdens de coronacrisis. Ongeveer 300 studenten reageerden op de vragenlijst. 60% van hen denkt minder geleerd te hebben dan normaal. Positief zijn de studenten over het kunnen indelen van hun eigen tijd: 51% geeft aan dat ze leren op de momenten die hen het beste uitkomen.

Motivatie om te leren is afgenomen

De meerderheid van de 300 mbo-studenten is minder gemotiveerd om te leren. Dit geldt vooral voor studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). BBL’ers die in hun afstudeerjaar zitten, zijn wel actief bezig met de veranderende arbeidsmarkt. Ongeveer een kwart denkt dat de arbeidsmarkt voor hun beroep aan het veranderen is.

Behoefte aan een rustige werkomgeving

Save the Children Nederland heeft geprobeerd in beeld te krijgen wat 1.500 praktisch opgeleide jongeren de komende tijd nodig hebben. In hun online vragenlijst benoemt een groot deel van de mbo’ers als voordeel dat ze thuis niet afgeleid worden door hun klasgenoten. Wel missen ze het fysieke contact met die klasgenoten en hun docenten. Uit het onderzoek blijkt ook dat sommige studenten behoefte hebben aan een rustige omgeving om te werken, samen met de juiste middelen, zoals goed internet en een laptop.

Tips voor mbo-docenten

Na de zomervakantie zijn de mbo’s weer open, maar zal een deel van de lessen nog online plaatsvinden. Hoe start je als docent in september het beste met je klas? Hierbij enkele tips op basis van de resultaten uit de onderzoeken:

  • Blijf goed communiceren met mbo-studenten over wat je van hen verwacht.
  • Besteed extra aandacht aan studenten die nieuw zijn op school. Vergeet ook de ‘nieuwkomers’ niet, die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn.
  • Toon begrip voor en interesse in de thuissituatie van studenten. Inventariseer wat studenten nodig hebben. Bied hen ook de mogelijkheid om op school te werken als dat thuis niet mogelijk is.

Hoe hebben jouw mbo-studenten de coronaperiode ervaren? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Lees ook: Online lessen zorgen voor daling onderwijskwaliteit

Laatste onderwijsnieuws

Zo vergroot je ouderbetrokkenheid

Betrokken ouders dragen in grote mate bij aan de ontwikkeling van ieder kind. Met deze tips vergroot je de ouderbetrokkenheid.

Bekijk
Een spreker op een diploma-uitreiking

Column: Diploma-uitreiking

Directeur Danny Weeda bespreekt het vaste stramien van de diploma-uitreiking, met alle praatjes die daarin standaard voorkomen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.