Home » Co-teaching: meesterlijk begeleiden

Co-teaching: meesterlijk begeleiden

De werkdruk in het onderwijs is groot en het lerarentekort is actueel. Veel leraren zeggen behoefte te hebben aan ondersteuning, aan meer handen in de klas. Co-teaching blijkt een prettige én effectieve manier om de druk te verlichten. In dit artikel geeft Sandra Koot tips!

Sandra heeft vanaf 1982 in verschillende rollen gewerkt binnen het onderwijs, van leraar tot rt’er. Ze is actief op diverse onderwijsfora en heeft een onderzoek uitgevoerd met als onderwerp: ‘Een nieuwe rol voor de begeleider: het vergroten van de handelingsvaardigheden van de leerkracht door Co-teaching’. 

Passend onderwijs & co-teaching

Passend onderwijs stelt leraren voor grote uitdagingen. Het is niet eenvoudig om aan iedere leerling onderwijs op maat te geven, een goed pedagogisch klimaat te creëren en effectief te reageren op gedragsproblemen in je klas. Dit vraagt kunde en handelingsvaardigheden. Een co-teacher kan je helpen om je vaardigheden te vergroten en je bewust te maken van je houding.

Wat is co-teaching?

Co-teaching is een vorm van coaching-on-the-job, waarbij een collega of deskundige als evenwaardige partner met jouw ín je klas werkt. Dat is dus wat anders dan reguliere begeleiding. Deze is vaak niet toereikend, omdat het knap lastig is de handreikingen die je krijgt in de praktijk toe te passen. Bij co-teaching word je tijdens de les gecoacht en kun je de adviezen en tips dus direct uitproberen.

Onderzoek naar co-teaching

Ik heb onderzoek gedaan naar de vraag of co-teaching het antwoord is op de handelingsverlegenheid van leraren. Tijdens dit onderzoek werkte ik zelf als co-teacher, en dat deed ik vraaggericht: de leervragen van de leraar waren steeds het uitgangspunt. De nadruk lag vaak op klassen- en gedragsmanagement en het versterken van het sociale klimaat in de klas.
Alle leraren ervaarden de co-teaching positief en constateerden een uitbreiding van hun handelingsrepertoire. Ze gaven aan:

  • veel beter in staat te zijn te differentiëren in hun klas;
  • beter in te kunnen gaan op de verschillen in onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen;
  • beter in staat te zijn goede interventies te plegen op leerlinggedrag;
  • een competenter gevoel te hebben;
  • het onderwijsrendement in hun klas te zien groeien.

Verbetering van onderwijskwaliteit

Kortom, de co-teacher blijkt succesvol bij te dragen aan het versterken van de leraar. De Onderwijsinspectie onderschrijft dit in de Staat van het Onderwijs: ‘Lesobservaties en feedback zijn effectief voor de verbetering van de onderwijskwaliteit, vooral systematische feedback van een collega die goed is in de vaardigheden die een ander moeilijk vindt (CPB, 2016)’ (p. 69). Co-teaching komt tegemoet aan waar de Staat van het Onderwijs aan refereert: leren van en met elkaar.
In de nieuwe cao voor het onderwijs staat dat elke startende leerkracht recht heeft op coaching (p. 140-141). Co-teaching is bij uitstek geschikt om leraren in te werken, mogelijk voorkomt dit vroegtijdige uitval.

Co-teaching in de praktijk

Hoe geef je co-teaching vorm in de praktijk? Enkele tips:

  • De leraar heeft een duidelijke vraag, de co-teacher vraagt door om er zeker van te zijn dat de vraag ook daadwerkelijk dé vraag is.
  • Plan vooraf gestructureerde sessies en reflectiemomenten in.
  • Werk in vertrouwen met de leraar, dat zorgt voor veiligheid om tot coaching-on-the-job te komen.

Meer weten?

Winnen?

Co teaching - meesterlijk begeleidenWil jij het boek ‘Co-teaching. Meesterlijk begeleiden’ winnen? Stuur dan een e-mail met jouw motivatie in één zin, waar in je aangeeft waarom jij dit boek wil winnen!

Deze prijsvraag was geldig t/m 1 april 2018, het is niet meer mogelijk om deel te nemen.

Heb jij het in je mars om jouw collega’s ín de klas te coachen? Laat je reactie achter in het formulier hieronder.

Laatste onderwijsnieuws

Een lachend meisje met een bloem in haar haar

Lied van de maand: Het wordt weer lente

Een stoer rocknummer over de lente! Hieronder vind je een ingezongen lied, een karaokeversie en tips die je kunt gebruiken in je les.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.