Home » Passend onderwijs: waar staan we eigenlijk?

Passend onderwijs: waar staan we eigenlijk?

In krantenartikelen of op het journaal, het zal je niet zijn ontgaan: passend onderwijs is een hot item. De Wet Passend Onderwijs werd in 2014 ingevoerd. Inmiddels zijn we halverwege de invoeringsperiode die loopt tot 2020. Het ideaal is dat aan het eind van het traject alle kinderen uit een wijk, dorp of buurt samen in de klas zitten. Samen spelen en samen leren, ongeacht eventuele persoonlijke aandachtspunten in het onderwijs.

Voorheen gingen kinderen met speciale behoeften direct naar het speciaal basisonderwijs. Maar sinds augustus 2014 hebben alle scholen zorgplicht. Dat betekent dat scholen tegenwoordig ook aan moeilijk lerende kinderen of kinderen met gedragsproblemen een plaats moeten bieden. Kinderen ondersteunen met passend onderwijs is niet altijd makkelijk. De stand van zake na vier jaar passend onderwijs.

Evaluatie passend onderwijs

Tijdens de invoeringsperiode doet het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek een evaluatieonderzoek samen met diverse onderzoeksbureaus. Zij richten zich op de effecten en gevolgen van het passend onderwijs. De eerste fase van het onderzoek startte in 2015 en is inmiddels afgerond. Er verschenen tientallen rapporten over het passend onderwijs. Uit een van die rapporten blijkt dat de tevredenheid van leraren over de ondersteuning bij invoering van het passend onderwijs sterk wisselt. Leraren krijgen advies hoe ze kunnen omgaan met leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Ook krijgen ze mogelijkheid tot extra opleiding maar zelden krijgen ze steun in de vorm van extra handen in de klas. De helft van de leraren in het onderzoek laat weten nooit op die manier ondersteuning te krijgen. Uiteindelijk voelt twee derde van de leraren zich redelijk tot goed ondersteund. Een derde ervaart de steun als matig tot onvoldoende.

Passend onderwijs in de praktijk

Nieuwsplatform Nieuwsuur deed journalistiek onderzoek naar de ervaringen rondom passend onderwijs en sprak met leraren en besturen van diverse basisscholen. Daaruit bleek dat het steeds moeilijker is om leerlingen een plek te geven op het speciaal onderwijs. Onderwijs en zorg moeten daarom nog beter op elkaar worden afgestemd. Ook de administratielast is zwaar: leraren moeten alles noteren om later te bewijzen dat ze er alles aan hebben gedaan om een kind binnen het reguliere onderwijs te houden. Het verminderen van de bureaucratie is daarom ook een aandachtspunt.

Tips voor passend onderwijs in de klas

Veel leraren ervaren een toename van de werkdruk. En zijn bang dat een relatief kleine groep kinderen alle aandacht opslurpen met als risico dat juist een gemiddeld kind met goed gedrag daar de dupe van wordt. Hoe ga je om met passend onderwijs? Sommige scholen werken met een aparte klas binnen de school. Zo zijn kinderen die extra aandacht nodig hebben als groep ondergebracht binnen een reguliere school terwijl zij toch extra aandacht krijgen. Heeft jouw school dat niet? Tips om passend onderwijs om zelf vorm te geven zijn er genoeg. Die variëren van ‘nodig specialisten en ervaringsdeskundigen’ uit tot ‘betrek ouders bij het onderwijs’. En trek vooral ook tijdig aan de bel bij kinderen die je echt niet de juiste aandacht kunt bieden in het reguliere onderwijs. Op passendonderwijs.nl vind je naast onderzoeken ook praktische documenten die je kunt gebruiken in je dagelijkse onderwijspraktijk.

Vervolgonderzoek passend onderwijs

In de tweede fase van het onderzoek naar passend onderwijs staat het verspreiden van kennis centraal. De komende maanden zal het NRO brochures, infographics en online artikelen verspreiden. Daarbij zet het onderzoeksbureau in op interactie met de leraren. Zo is er een LinkedIn-groep gestart over de evaluatie van passend onderwijs. Iedereen kan reageren op de resultaten van de evaluatie en het NRO hoopt op een levendige interactie met de leraren.

Wat zijn jouw ervaringen met passend onderwijs? Laat een reactie achter via onderstaand formulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een werkplaats

Dompel je klas onder in  … techniek

Trek je werkhandschoenen aan, zet je veiligheidsbril op en laad de batterijen op: dompel je klas onder in techniek.

Bekijk

Fantasiekaartjes

Met deze fantasiekaartjes verzinnen de kinderen de mafste verhalen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.