Studenten achter een laptop

Passende kerndoelen voor álle leerlingen

Onderwijs moet toegankelijk én inhoudelijk relevant zijn voor álle leerlingen, met passende kerndoelen en inhouden. Zo zetten de betrokkenen zich hiervoor in.

Bekijk

Rapport: ‘passend onderwijs geen doorslaand succes’

Toen zoveel mogelijk leerlingen naar het reguliere onderwijs gingen, waren de verwachtingen hooggespannen. Leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning kregen die voortaan ‘gewoon’ in de klas. Maar het werd niet zo’n succes als gehoopt, zo blijkt uit het evaluatierapport van het Ministerie van Onderwijs. De Wet Passend Onderwijs werd ingevoerd in 2014. Deze wet stelt […]

Bekijk

Co-teaching: meesterlijk begeleiden

De werkdruk in het onderwijs is groot en het lerarentekort is actueel. Veel leraren zeggen behoefte te hebben aan ondersteuning, aan meer handen in de klas. Co-teaching blijkt een prettige én effectieve manier om de druk te verlichten. In dit artikel geeft Sandra Koot tips! Sandra heeft vanaf 1982 in verschillende rollen gewerkt binnen het […]

Bekijk

Passend onderwijs: waar staan we eigenlijk?

In krantenartikelen of op het journaal, het zal je niet zijn ontgaan: passend onderwijs is een hot item. De Wet Passend Onderwijs werd in 2014 ingevoerd. Inmiddels zijn we halverwege de invoeringsperiode die loopt tot 2020. Het ideaal is dat aan het eind van het traject alle kinderen uit een wijk, dorp of buurt samen […]

Bekijk

6 vormen van co-teaching

Door middel van co-teaching kun je een goede taakverdeling maken, zodat iedere activiteit of taak in de klas voldoende aandacht krijgt. Wat houdt co-teaching precies in? Welke vormen zijn er? En wat zijn de voor- en nadelen ervan? OVM zet het voor je op een rijtje. Bij co-teaching werken twee leerkrachten of docenten in één […]

Bekijk

Passend onderwijs: het sociale welbevinden van dove en slechthorende leerlingen

Dove en slechthorende leerlingen worden in het reguliere onderwijs minder snel geaccepteerd dan hun horende leeftijdsgenoten. Het is dan ook van belang dat leraren zich naast het lesgeven bezighouden met het volgen en begeleiden van de sociale ontwikkeling van deze leerlingen. Hoe? Daarover lees je meer in dit artikel. Dove of slechthorende leerlingen (DSH-leerlingen) vallen […]

Bekijk

Kunnen we Passend Onderwijs passend maken? 2/2

In het vorige artikel over de problemen in het Passend Onderwijs eindigde ik met de vraag: “Zouden we het ene probleem niet met een ander (aanpalend) probleem kunnen oplossen?”. In dit artikel ga ik verder op deze vraag in. Ik denk aan de volgende vier aanpalende problemen: 1. De neurowetenschap heeft ons het inzicht gegeven […]

Bekijk

Kunnen we Passend Onderwijs passend maken? 1/2

Het is duidelijk dat het voortgezet onderwijs niet goed functioneert. Kinderen krijgen niet waar ze volgens ouders, instanties, docenten en de scholen zelf recht op hebben. Klopt dit? Deze vraag moet wel bevestigend beantwoord worden. De vraag om additionele hulp rijst de pan uit. Kinderen krijgen labels opgeplakt en dreigen daardoor gestigmatiseerd te worden voor […]

Bekijk

Links week 35

Reuring in het werkgeheugen, het is een term van hoogleraar taaldidactiek Gerard Westhoff en je hebt er wat aan om te begrijpen wat ict tijdens het leren van een taal teweeg zou moeten brengen. De term is te vinden in de onlangs verschenen Vier in Balans Monitor 2009, Ict in het onderwijs: de stand van […]

Bekijk