Tag: passend onderwijs

Rapport: ‘passend onderwijs geen doorslaand succes’

Toen zoveel mogelijk leerlingen naar het reguliere onderwijs gingen, waren de verwachtingen hooggespannen. Leerlingen met behoefte aan...

Co-teaching: meesterlijk begeleiden

De werkdruk in het onderwijs is groot en het lerarentekort is actueel. Veel leraren zeggen behoefte te...

Passend onderwijs: waar staan we eigenlijk?

In krantenartikelen of op het journaal, het zal je niet zijn ontgaan: passend onderwijs is een hot...

6 vormen van co-teaching

Door middel van co-teaching kun je een goede taakverdeling maken, zodat iedere activiteit of taak in de...

De beste boeken van schooljaar 2016/2017 (1/2)

Maandelijks selecteert de redactie van OVM de beste onderwijstips. Naast congressen en andere events, kwamen er ook dit...

Passend onderwijs: het sociale welbevinden van dove en slechthorende leerlingen

Dove en slechthorende leerlingen worden in het reguliere onderwijs minder snel geaccepteerd dan hun horende leeftijdsgenoten. Het...

Kunnen we Passend Onderwijs passend maken? 2/2

In het vorige artikel over de problemen in het Passend Onderwijs eindigde ik met de vraag: "Zouden...

Kunnen we Passend Onderwijs passend maken? 1/2

Het is duidelijk dat het voortgezet onderwijs niet goed functioneert. Kinderen krijgen niet waar ze volgens ouders,...