Home » Links week 35

Links week 35

Reuring in het werkgeheugen, het is een term van hoogleraar taaldidactiek Gerard Westhoff en je hebt er wat aan om te begrijpen wat ict tijdens het leren van een taal teweeg zou moeten brengen. De term is te vinden in de onlangs verschenen Vier in Balans Monitor 2009, Ict in het onderwijs: de stand van zaken. De Vier in Balans Monitor biedt onderwijsprofessionals en overige geïnteresseerden jaarlijks inzicht in het actuele gebruik en de opbrengsten van ict in het PO, VO en MBO. De kern van Vier in Balans is dat zinvolle en duurzame inzet van ict voor onderwijsdoeleinden mogelijk is als de vier bouwstenen visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ict-infrastructuur evenwichtig worden ingezet.

 

De Monitor is goed en prettig leesbaar en er valt veel uit te halen. Een aardig citaat: ‘een groeiend aantal onderzoeken (toont) aan, dat de stelling dat de huidige generatie jongeren uitvoerige kennis en vaardigheden bezit ten aanzien van nieuwe technologie – jongeren worden vaak aangemerkt als digital natives – empirisch niet houdbaar is (Bennet, 2008). Ook jongeren herkennen zich niet in generaliserende typeringen als internetgeneratie of digitale generatie (Kanters, 2008). Bovendien zijn jongeren die over ict-vaardigheden beschikken niet per definitie informatievaardig. Dit betekent dat jongeren veel minder handig zijn als het gaat om gebruik van ict voor onderwijstaken dan vaak wordt aangenomen.’ (blz. 58)

Er is veel te doen rond Passend Onderwijs. Staatssecretaris Dijksma gebruikt het zomerreces om ’het proces te heroverwegen’. Zij beoogt een ’sluitende infrastructuur van regionale netwerken’, waarin afspraken worden gemaakt zodat er voor elk kind een passend onderwijsaanbod beschikbaar is. Na het reces weten we meer. Lees het artikel in Trouw voor de stand van zaken.

Op de site van de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders) staat ook een kort artikel over Passend Onderwijs, naar aanleiding van het bekende onderzoek dat de SP liet uitvoeren. Conclusie: Zestig procent van de leerkrachten vindt niet dat leerlingen met een handicap zoveel mogelijk in het regulier onderwijs moeten worden opgenomen. De AVS ontwikkelde voor het voortgezet onderwijs het simulatiespel ‘Leerling bij de les’. Met het simulatespel kunnen scholen zich voorbereiden op Passend Onderwijs.

Krant in de Klas schrijft jaarlijks een artikelenwedstrijd uit. Niet vernieuwend, maar wel leuk, leerzaam, goed enz. Bent u geïnteresseerd in de wedstrijd van volgend jaar? Stuur een e-mail naar info@krantindeklas.nl o.v.v. Wedstrijd Nieuwsmakers 2010. U krijgt dan bijtijds bericht over de definitieve planning en procedure van de wedstrijd 2010.

Luchtigs op de site van Trouw: een filmpje met kaft-instructie: hoe zat het ook al weer?

Moois op Youtube: PoezieClips, gemaakt door leerlingen in samenwerking met School der poëzie. Clips met gedichten van Campert, Bloem, Erik Menkveld (zie de clip), Esther Jansma, Frederik van Eeden en meer.

Sir Ken Robinson is één van de populaire en ook echt wel inspirerende denkers over creativiteit en onderwijsverandering. Ik las zijn boek The Element en was onder de indruk. Op 12 augustus j.l. beantwoordde Sir Ken een aantal vragen die tot stand gekomen waren met behulp van bezoekers van TED (‘Ideas worth spreading) en Reddit (‘een bron voor alles wat nieuw en populair is online’). Goede vragen en lezenswaardige antwoorden.
Eén citaat: ‘So, my argument is that instead of standardizing everything in schools we should be going in the opposite direction. I don’t think there’s a kid anywhere in the world, who gets out of bed in the morning wondering what they can do to raise their state’s reading standards. They get out of bed, if they’re motivated, by their own interests and their own development. So I think we should be doing the opposite. I think we should be personalizing everything in schools. We should be looking at ways of making education relevant to each individual child. And there’s no other way of improving standards. Actually, there’s no other way of doing it on the grand scale.’

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat ligt te lezen in de schoolbibliotheek

Boekentips februari 2024

Verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.

Bekijk
Twee kinderen steken hun vinger op

Het belang van filmeducatie

Filmleraar van het jaar regio Midden Astrid van der Knaap deelt haar visie op filmeducatie en geeft tips.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.