Hebben gevangenen rechten?

Holleeder is in zijn cel aangehouden op verdenking van poging tot uitlokking van liquidaties. De Amsterdamse crimineel zou plannen hebben gehad om zijn zussen – Astrid en Sonja – en misdaadverslaggever Peter de Vries om het leven te laten brengen. Zijn zussen legden eerder belastende verklaringen tegen hun broer af. Dat maakte het Openbaar Ministerie […]

Bekijk

Wie bepaalt of je een staatshoofd mag beledigen?

‘Oké. Politie voor de deur timeline. Geen grap’, twitterde Ebru Umar zaterdagavond. Agenten brachten haar naar een politiebureau waar ze werd vastgehouden. Umar laat zich regelmatig kritisch uit over de Turkse president Erdogan. Zo schrijft ze in haar laatste column in Metro: ‘Tegen elke Nederturk die de oproep van het Turkse consulaat steunt en meent […]

Bekijk

Kan de overheid de kansenongelijkheid oplossen?

Veel kinderen met laagopgeleide ouders krijgen niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen. Zo blijft talent onderbenut. ‘Vergelijken we kinderen met dezelfde intelligentie, dan zien we dat leerlingen met laagopgeleide ouders vaker doorstromen naar een lager onderwijsniveau. Ze krijgen lagere basisschooladviezen en deze worden minder vaak bijgesteld op basis van de eindtoets’, stelt de […]

Bekijk

Van wie moeten tienermoeders hulp krijgen?

Volgens de definitie van het CBS is een meisje een tienermoeder als ze bij de geboorte van het kind jonger was dan twintig jaar. In 2015 kregen 1574 tienermoeders een kind ofwel 3,2 op de duizend meisjes onder de twintig jaar. Het geboortecijfer onder tieners in Nederland behoort tot de laagste ter wereld. Binnen Europa […]

Bekijk

Moet de term allochtoon niet meer gebruikt worden?

‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat iedereen die in Nederland woont, gelijk wordt behandeld; overwegende dat niet de etnische groep of religie maar zelfbeschikking en samen leven bepalend dienen te zijn voor het integratiebeleid; constaterende dat het kabinet geen doelgroepenbeleid meer voert; verzoekt de regering, de beleidstermen westerse en niet-westerse allochtoon en autochtoon te […]

Bekijk

Moet het kabinet de uitslag respecteren?

Het associatieakkoord treedt pas in werking als alle EU-lidstaten de overeenkomst ratificeren. De Nederlandse regering wacht de uitslag van het referendum eerst af. ‘Bij een ongeldige uitslag (opkomst minder dan 30%) of een ‘ja’ zal Nederland het akkoord met Oekraïne ratificeren zoals gepland. Maar als de uitslag een ‘nee’ is, moet het kabinet beslissen wat […]

Bekijk

Mag een politicus alles zeggen?

Onder grote belangstelling begon de strafzaak tegen Wilders met een regiezitting in een extra beveiligde rechtszaal. Een regiezitting is een korte, voorbereidende zitting. Tijdens deze zitting bespreken alle procesdeelnemers hun onderzoekswensen zoals het horen van getuigen. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Wilders, omdat de politicus volgens het OM er voor zorgde dat zijn aanhangers ‘minder, […]

Bekijk

Vluchtelingen of mensenrechten?

Duizenden vluchtelingen probeerden deze week nog een gat in het hek tussen Griekenland en Macedonië te vinden. Ze wilden doorreizen naar Noord-Europa. De vluchtelingen werden teruggestuurd naar Griekenland. Sinds kort is de ‘Balkanroute’ namelijk gesloten. Volgens de Volkskrant zijn er dit jaar tot nu toe 135.000 vluchtelingen in Europa aangekomen, van wie er 126.000 via […]

Bekijk

Wie zijn er arm in Nederland?

Bijna zeshonderdduizend Nederlanders zijn langdurig arm. “Het SCP beschouwt personen als arm als zij een inkomen hebben dat te laag is om kleding, voedsel en huisvesting van te betalen, plus sporadische sociale uitgaven, zoals het lidmaatschap van een sportclub”, schrijft de Volkskrant. “In 2013 lag dat bedrag op 1.061 euro netto per maand voor alleenstaanden […]

Bekijk

Verbieden of toestaan?

Eind vorig jaar vroeg de Tweede Kamer het kabinet om een verbod op salafistische organisaties te onderzoeken. “Salafisten streven naar, wat zij noemen, de ‘zuivere islam’. Zij willen ‘terugkeren’ naar, wat zij beschouwen als, de basis van de islam”, schrijft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Binnen het salafisme zijn er volgens de AIVD drie […]

Bekijk

Politieke benoemingen of onafhankelijke rechters?

Rechter Antonin Scalia stierf onverwacht op 79-jarige leeftijd. Hij was één van de negen rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dit is de hoogste rechtbank van de Verenigde Staten. Deze rechters toetsen wetten aan de Grondwet. Begin vorige week floten Scalia en zijn collega’s de Amerikaanse president nog terug, omdat Obama volgens de rechters eind vorig […]

Bekijk

Wat moet je later kennen en kunnen?

Staatssecretaris Sander Dekker gaf het Platform de opdracht om te onderzoeken hoe het toekomstgericht onderwijs er uit moet zien. Maandenlang spraken de leden van het Platform met docenten, leerlingen, schoolleiders, ouders en culturele en maatschappelijke organisaties. ‘De centrale vraag waar wij ons over gebogen hebben is hoe we kinderen van nu zo goed mogelijk kunnen […]

Bekijk