Home » Materiaal 12+ » Bij wie kun je voor hulp terecht?

Bij wie kun je voor hulp terecht?

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente – en niet langer het Rijk – verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die langdurige zorg nodig hebben, de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én voor de jeugdzorg. ‘Het doel van Rutte II was vooral: bezuinigen’, stelt NRC Handelsblad. ‘Maar het idee was ook dat het voor mensen die zorg nodig hebben beter voelt als ze zoveel mogelijk zelf kunnen oplossen en dat het voor heel Nederland goed is als we weer meer naar elkaar omkijken.’ Van de ongeveer 2,1 miljoen mensen die in 2015 één van deze individuele voorzieningen gebruikten, deed ongeveer een zesde dit op basis van de Jeugdwet, een derde op basis van de Participatiewet en de helft op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Netwerk

Vooral kwetsbare mensen gebruiken een voorziening: mensen zonder werk, met een laag inkomen, uit een eenoudergezin, met een lage opleiding en/of mensen met een slechte gezondheid. Uit het SCP-rapport blijkt dat deze mensen vaak niet terug kunnen vallen op een netwerk. Met name bij mensen die onder de Wmo vallen, is de zelfredzaamheid gering: minder dan tien procent van hen kan de problemen zelfstandig oplossen tegenover meer dan zestig procent van de mensen die geen voorziening gebruiken. Ook biedt bij veertig procent van de Wmo-gebruikers het eigen netwerk bij de meeste problemen onvoldoende hulp. Hiervoor worden twee redenen genoemd: veel mensen hebben slechts beperkt tijd om zorg te verlenen of wonen te ver weg van de zorgvrager. ‘Professionele hulp weghalen, betekent dus zeker niet zomaar dat er informele hulp voor terugkomt. Als je daar níét op let, kunnen mensen in nog grotere problemen komen of vereenzamen’, merkt NRC Handelsblad naar aanleiding van het SCP-rapport op.

Rechtszaak

Volgens gemeenten is niet altijd duidelijk wat er van hen wordt verwacht. Eén van de discussiepunten is de huishoudelijke hulp. Valt deze hulp onder de Wmo of moeten mensen een beroep doen op hun eigen netwerk? Deze vraag werd onlangs voorgelegd aan de hoogste bestuursrechter. ‘Zeker twintig gemeenten beschouwen huishoudelijke hulp niet langer als een taak van de gemeente’, constateert de Volkskrant. ‘Die hebben volgens de rechter de nieuwe wet niet goed gelezen.’ De bestuursrechter oordeelde namelijk dat gemeenten wel degelijk verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van de huizen van hun hulpbehoevende inwoners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aan de slag met Mens en Maatschappij

Een voldoende voor Nederlands: verplicht maken of overdreven?

Nederlandse jongeren lezen steeds minder en zijn er ook steeds slechter in. De afgelopen jaren vlogen ons de artikelen hierover om de oren. De Onderwijsinspectie laat inmiddels een proefballonnetje op: een verplichte voldoende voor het vak Nederlands. Overdrijven ze of is het hard nodig om de geletterdheid van jongeren omhoog te krijgen? Misschien heeft jouw …

Een voldoende voor Nederlands: verplicht maken of overdreven? Read More »

Bekijk

Ombudspolitiek: oplossing of probleem?

De rechtbank in Rotterdam heeft politicus Richard de Mos en een aantal ondernemers vrijgesproken. Wanneer wordt het aannemen van donaties strafbaar? En is ombudspolitiek daarmee een oplossing of probleem? Richard de Mos is het gezicht van de lokale politieke partij Hart voor Den Haag. Lokale politieke partijen krijgen in tegenstelling tot landelijke politieke partijen geen …

Ombudspolitiek: oplossing of probleem? Read More »

Bekijk

Kroongetuigen in de rechtspraak: nuttig of onrechtvaardig?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) schreef een rapport over de fouten die gemaakt zijn rondom drie recente moorden in Nederland. Deze moorden houden verband met een kroongetuige en het Marengoproces. Hoe nu verder? De bekendste kroongetuige van Nederland is Nabil B. Hij is kroongetuige in het Marengoproces. Dat is het proces tegen Ridouan Taghi. De …

Kroongetuigen in de rechtspraak: nuttig of onrechtvaardig? Read More »

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.