Home » Materiaal 12+ » Moet de term allochtoon niet meer gebruikt worden?

Moet de term allochtoon niet meer gebruikt worden?

‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat iedereen die in Nederland woont, gelijk wordt behandeld; overwegende dat niet de etnische groep of religie maar zelfbeschikking en samen leven bepalend dienen te zijn voor het integratiebeleid; constaterende dat het kabinet geen doelgroepenbeleid meer voert; verzoekt de regering, de beleidstermen westerse en niet-westerse allochtoon en autochtoon te herzien en in overeenstemming te brengen met de uitgangspunten van het integratiebeleid’, stellen de Kamerleden Ahmed Marcouch (PvdA) en Sadet Karabulut (SP) in hun motie. Acht partijen stemden voor de motie: PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Denk, Partij voor de Dieren en 50Plus. De overige partijen steunden de motie niet.

Negatieve lading

Kamerlid Karabulut vindt dat de woorden “allochtoon” en “autochtoon” nu niet meer kunnen. ‘Die termen zijn ooit verzonnen voor een doelgroepen- en achterstandenbeleid. Maar dat is niet meer aan de orde. En er zijn hier mensen van de tweede en derde generatie die het heel goed doen en die zich afvragen: wanneer ben ik nou eens Nederlander?” Niet de afkomst, maar de gezamenlijke toekomst telt’, zegt het Karabulut in de Telegraaf. De term allochtoon werd in 1971 ingevoerd. ‘Het woord diende als vervanging van de beladen termen buitenlanders of gastarbeiders. Inmiddels heeft allochtoon diezelfde negatieve lading gekregen’, merkt het Algemeen Dagblad op. Een eerder plan om het woord niet meer te gebruiken haalde het niet. ‘Er zijn nieuwe woorden verzonnen, zoals nieuwe Nederlanders of medelanders, maar die raakten nooit in zwang’. Zo gebruikt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog altijd de termen allochtonen en autochtonen.

Discriminatie

‘Het woord allochtoon doet geen recht aan wie je bent’, zegt Ahmed Marcouch in het Algemeen Dagblad. ‘Mensen hebben meerdere identiteiten. Ik ben man, Kamerlid, Marokkaans, Amsterdams enzovoort. Veel mensen ervaren ‘allochtoon’ als stigmatiserend.’ VVD-Kamerlid Sjoerd Potters vindt dat discriminatie hard aangepakt moet worden, maar volgens hem helpt deze motie daar echt niet tegen. Potters: ‘Het tegenovergestelde kan juist gebeuren. Dat mensen het gevoel hebben dat ze politiek correct moeten zijn en dat dat juist weerstand oproept tegen bepaalde groepen.’ Historicus Zihni Özdil, die dit citaat in NRC Handelsblad aanhaalt, is het daar niet mee eens. ‘Ik snap deze logica niet. Een door de overheid opgelegde discriminerende term moeten we blijven gebruiken, omdat mensen anders het gevoel krijgen dat ze niet meer kunnen discrimineren, en daardoor juist “weerstand tegen bepaalde groepen” krijgen?’, vraagt Özdil zich af.

Aan de slag met Maatschappijleer

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.