Home » Nationaal Programma Onderwijs: zo pak je het aan

Nationaal Programma Onderwijs: zo pak je het aan

staat van het onderwijs

Vanwege de schoolsluitingen als gevolg van corona heeft de overheid het Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd. Dit programma focust op het inlopen van vertraging en het ondersteunen van kinderen voor wie het afstandsonderwijs nadelig heeft uitgepakt.

Voor iedere basisschool komt er in het schooljaar 2021-2022 geld beschikbaar om leerlingen gericht te helpen. Het beschikbare bedrag komt neer op zo’n 700 euro per leerling.  Je kiest als school zelf welke interventies  van de menukaart je wilt inzetten.

Stappenplan

Volg onderstaande stappen om de NPO-gelden zo goed mogelijk in te zetten voor jouw school.

1. Doe de schoolscan

Bekijk waar je leerlingen nu staan. Maak een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau. Op OvM schreven we eerder al over het aanpakken van leerachterstanden. Onderwijsonderzoekers vinden het een goed initiatief maar zijn ook kritisch en vragen zich af of het plan in Nederland net zo goed zal werken als in Engeland en de Verenigde Staten. Onderwijskundige Tijana Breuer benadrukt daarom het belang om met de schoolscan, van tevoren goed in kaart te brengen welke leerachterstanden er zijn. Zo kun je monitoren welke maatregelen wel of niet werken op jouw school. Op npoonderwijs.nl staat een uitgebreid stappenplan voor de schoolscan om je op weg te helpen.

2. Kies de passende interventies

Nu je goed in kaart hebt gebracht wat jouw school nodig heeft, bepaal je de doelen om passende interventies uit te voeren binnen je schoolprogramma. Je kiest de interventies van de menukaart van Nationaal Programma Onderwijs. Op npoonderwijs.nl staat meer uitleg over hoe je de menukaart gebruikt en hoe je de juiste interventies kiest en toepast.

Tip: Maak slim gebruik van je methode
Sommige methodes ondersteunen je al bij het inlopen van leervertragingen. Hier kun je handig gebruik van maken. Zo is er een flinke overlap tussen de interventies van de menukaart en de methodes van Malmberg. Onderaan het stappenplan geven we je links naar de informatie per methode.

3. Stel een schoolprogramma op

Verwerk de gekozen interventies in een schoolprogramma. Hierin beschrijf je voor de komende twee schooljaren hoe je de interventies inzet om de achterstanden weg te werken. Maak concreet welke activiteiten en taken je inzet. Hoe je ze financiert en hoe je de voortgang controleert.
Laat het programma op schoolniveau aansluiten op het schoolplan. Op leerling- of groepsniveau werk je het uit in een groepsplan of ontwikkelingsperspectief.

4. Verantwoord het programma

Je hoeft de scan en het programma niet op te sturen naar het ministerie van OCW. Maar aan het begin van het nieuwe schooljaar zal OCW wel een aantal vragen stellen over de scan en het schoolprogramma. Zo wil het ministerie weten of je een schoolscan hebt gedaan, wat er op hoofdlijnen uit de scan is gekomen, welke interventies er zijn gekozen en of de medezeggenschapsraad akkoord is met het plan.

5. Informeer het schoolbestuur en/of de gemeente

Daarnaast verwacht het schoolbestuur dat je in het jaarverslag informatie opneemt over de uitvoering en behaalde resultaten van het schoolprogramma. Hierin leg je ook uit hoe je de gelden hebt besteed en welke middelen je hebt ingezet. Het schoolbestuur informeert de gemeente. De gemeente kan aanvullende programma’s aan de school aanbieden. Aan het eind van het jaar leggen schoolbesturen verantwoording af in het jaarverslag.

6. Monitor de interventies gedurende het schooljaar

Hou een vinger aan de pols en blijf monitoren of je het doel van de interventie bereikt. Door te monitoren merk je vertragingen snel op en kun je tijdig bijsturen. De praktijkkaart van EducationLab kan je hierbij helpen.

Zo pak je leervertraging aan met de methodes van Malmberg

In veel methodes van Malmberg zijn al programma’s verwerkt om leervertraging in te lopen. Per methode legt Malmberg uit hoe je hiermee aan de slag gaat:

Rekenen

Taal

De informatie voor Taal actief en Staal volgt.

Lezen

De informatie voor Karakter, Leeslink en Station Zuid volgt.

Aanvankelijk lezen

De informatie voor Lijn 3 volgt.

Lees ook:

Leerachterstand aanpakken met ‘menukaart’?

 

8,5 miljard: naar achterstanden of basisvaardigheden?

 

Wat doet jouw school met extra overheidsgeld?

 

 

Laatste onderwijsnieuws

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.