De miljoenennota voor 2022: de belangrijkste onderwijspunten

In de miljoenennota voor 2022 staan geen grote beleidswijzigingen voor het onderwijs, maar het kabinet licht wel het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) uit. De overheid steekt met dit programma de komende tweeënhalf jaar 8,5 miljard euro in het onderwijs, met mogelijk blijvende positieve effecten op de onderwijskwaliteit. Hoe zit dat precies? In de miljoenennota voor […]

Bekijk
staat van het onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs: zo pak je het aan

Vanwege de schoolsluitingen als gevolg van corona heeft de overheid het Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd. Dit programma focust op het inlopen van vertraging en het ondersteunen van kinderen voor wie het afstandsonderwijs nadelig heeft uitgepakt. Voor iedere basisschool komt er in het schooljaar 2021-2022 geld beschikbaar om leerlingen gericht te helpen. Het beschikbare bedrag komt […]

Bekijk

Leerachterstand aanpakken met ‘menukaart’?

De coronacrisis heeft impact op ons allemaal en zeker ook op onze leerlingen. Veel scholieren lopen door de lockdown achter en kunnen het onderwijs niet goed bijbenen. Speciaal voor deze leerlingen heeft de overheid het Keuzemenu Nationaal Programma Onderwijs in het leven geroepen. Maar werkt deze aanpak en is het genoeg? Door het thuisonderwijs hebben […]

Bekijk

8,5 miljard: naar achterstanden of basisvaardigheden?

Het Nederlandse onderwijs is er het afgelopen jaar niet beter op geworden, aldus het jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs. Te veel leerlingen verlaten de basisschool terwijl ze de basisvaardigheden rekenen, lezen en schrijven nog niet beheersen. De coronacrisis heeft deze problemen vergroot. Daarom roept de Onderwijsinspectie scholen op om de 8,5 miljard van […]

Bekijk

Kinderen met leerachterstand meeste last van lockdown

Een jaar geleden sloot het basisonderwijs voor het eerst haar deuren vanwege corona. Een nieuwe periode brak aan: 8 weken thuisonderwijs. Alles werd uit de kast getrokken om er het beste van te maken. Toch blijkt dat vrijwel alle leerlingen erop achteruit zijn gegaan. Én dat de kloof tussen leerlingen groter is geworden. Dit zeggen […]

Bekijk

En wat als de resultaten van een jaar corona-onderwijs meevallen?

De basisscholen zijn weer open, de eindexamens gaan − in aangepaste vorm − door en ook de Cito-eindtoets in groep 8 is nog niet afgeschreven. Oké, de mogelijk mindere resultaten ervan worden niet afgerekend op de scholen en op de leerlingen. Kansrijk adviseren, dat is het motto! Daar ben ik zeker voor! Deze column is […]

Bekijk

Een eindtoets is nog geen schooladvies

Corona heeft het afgelopen jaar voor veel moeilijkheden gezorgd, zowel bij basisscholen als het voortgezet onderwijs. Maar vooral kinderen in groep 8 die de overstap in 2021 gaan maken, en kinderen die dit schooljaar al naar de brugklas gingen, hebben het lastig. Basisscholen moeten leerlingen een weloverwogen advies geven over het juiste niveau voor het […]

Bekijk

Zittenblijven: wat zijn de alternatieven?

Nederland heeft samen met Portugal het hoogste percentage zittenblijvers. Als we po en vo samenvoegen, dan is volgens de OECD 26,7 procent van de leerlingen in Nederland een keer blijft zitten. En dat terwijl recente onderzoeken tonen aan dat zittenblijven juist vaak ineffectief is. Welke alternatieven voor zittenblijven zijn er? Dit artikel is eerder verschenen […]

Bekijk