Home » Schuif digitaal aan bij VO Talks en praat mee over het identificeren van leerachterstanden

Schuif digitaal aan bij VO Talks en praat mee over het identificeren van leerachterstanden

Hoe geef je leerlingen in het voortgezet onderwijs inzicht in hun leerproces? Hoe ga je om met leerachterstanden en hoe kun je meer leerdoelgericht werken zodat leerlingen gemotiveerder zijn? Tijdens de rondetafelsessie VO Talks op het online event Onderwijs van Morgen Live! gaan onderwijsexperts en docenten onder leiding van Malou Petter over deze thema’s in gesprek. Een van hen is onderwijskundig adviseur Stephanie Drenth, werkzaam bij Bureau ICE. Ze is expert in methode-onafhankelijk toetsen en adviseert en begeleidt docenten hierbij.

Op donderdag 3 februari 2022 gaat het gebeuren! Dan organiseren we tussen 16.00 en 17.30 uur hét evenement voor onderwijsprofessionals: Onderwijs van Morgen Live! Een gratis online event waarin verschillende inspirerende sprekers hun laatste inzichten met je delen over de groei en ontwikkeling van leerlingen. Voor je eigen groei biedt het programma interactieve inspiratiesessies met praktische tips & tricks van collega’s en onderwijsexperts.

Een aantal lockdowns met thuisonderwijs en quarantainemaatregelen waardoor volledige klassen naar huis werden gestuurd: het onderwijs kreeg de afgelopen twee jaar heel wat te verduren. Docenten spreken hun zorgen over groeiende leerachterstanden al langer uit. Onderzoek van Bureau ICE (een onafhankelijk bureau dat gespecialiseerd is in toetsing en examinering) bevestigt de zorgen van deze docenten.

Stephanie Drenth: ‘We zien duidelijke verschillen in de cognitieve vaardigheden en het niveau van rekenen, taal en Engels van leerlingen ten opzichte van de jaren voor corona. We doen ieder jaar opnieuw onderzoek. De coronajaren laten lagere gemiddelden zien dan een paar jaar geleden. Maar, laten we niet vergeten dat leerlingen ook groei doormaken tijdens corona. Lang niet alle leerlingen scoren op alle gebieden slechter.’ Tijdens de rondetafelsessie vertelt Stephanie meer over leerachterstanden die Bureau ICE signaleert en hoe je hier als docent op kunt inspelen.

Breng leerachterstanden in kaart

Dat een generatie leerlingen leerachterstanden heeft opgelopen is dus bekend. Hoe breng je de achterstanden in jouw klas in kaart? Stephanie: ‘Dat kan onder andere door te toetsen, want toetsen is signaleren. Op welke vlakken scoren leerlingen anders dan voorheen?’ Methode-onafhankelijke toetsen geven inzicht in hoe leerlingen scoren ten opzichte van de landelijk geldende kaders, zoals het Referentiekader van Meijerink.

Inzet NPO-gelden

Via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) stelt de overheid budget beschikbaar voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Stephanie ziet dat veel scholen de NPO-gelden inzetten om te zien waar leerlingen staan op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak. Op basis van die uitkomsten kiezen scholen specifieke interventies. Merk je bijvoorbeeld dat jouw leerlingen vooral hulp kunnen gebruiken op het gebied van rekenen, dan kijk je welke interventie van de NPO-‘menukaart’ hier het best bij kan helpen.

Maak leerlingen eigenaar van hun leerproces

Als je voor ogen hebt wat er goed en minder goed gaat, kun je daarop inspelen, zegt Stephanie. Leerlingen geven in een reflectieformulier aan waar ze goed in zijn, waar ze nog in kunnen groeien en zij stellen zelf hun leerdoelen op. Als docent stel je je begeleidend op. ‘Dit kun je toepassen in het hele voortgezet onderwijs. Bovenbouwleerlingen zijn vaak zelfstandiger, maar de trend in het onderwijs is dat zelfstandigheid ook al in de brugklas wordt gestimuleerd.’

Stephanie Drenth

Stephanie Drenth is onderwijskundig adviseur toetsing bij Bureau ICE. Ze adviseert docenten in het voortgezet onderwijs die gebruikmaken van de methode-onafhankelijke toetsen in het JIJ! leerlingvolgsysteem. Stephanie begeleidt docenten bij het maken van een keuze met betrekking tot toetsing. Daarnaast inventariseert ze wensen en behoeftes op het gebied van toetsen, om de producten en diensten van Bureau ICE te verbeteren.

Meer over het event Onderwijs van Morgen Live!

Laatste onderwijsnieuws

Een grote blauwe schep als kunstwerk in de openbare ruimte

Buitenkunst, buitengewoon

Kunst in de openbare ruimte: een uitgelezen kans om op een laagdrempelige manier kunst te bekijken en te beschouwen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.