Home » Lesmethode Gelukskoffer juist nu urgent

Lesmethode Gelukskoffer juist nu urgent

Gelukskoffer is een sociaal-emotionele lesmethode voor het basisonderwijs, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten vanuit de positieve psychologie. Niet eerder is het sociale welbevinden zo urgent. We zien dat scholen momenteel worstelen met zowel leer- als zogenaamde ‘leefachterstanden’ bij leerlingen. Scholen zoeken naar oplossingen om leerlingen extra te begeleiden bij achterstanden die zijn opgelopen.

Sociaal-emotionele vaardigheden

De gevolgen van minder sociale contacten en het leren van elkaar binnen de schoolomgeving zijn steeds meer zichtbaar. Naar aanleiding van de pandemie groeit de bewustwording, dat sociaal-emotionele welbevinden ‘op orde’ moet zijn voordat je aan het wegwerken van leerachterstanden kunt beginnen. Het welzijn van een leerling krijgt daarbij steeds meer prioriteit. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt via het Nationaal Programma Onderwijs interventies aan om hierin te ondersteunen. Gelukskoffer is zo’n erkende interventie.

Persoonlijke ontwikkeling

Met Gelukskoffer werken leerkrachten op een toegankelijk manier aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs. Vanaf groep 1 wordt er al een basis gelegd met thema’s als: wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven. Al meer dan 80.000 kinderen volgden de lesmethode van Gelukskoffer. De missie van Malmberg is om alle scholen te kunnen laten werken aan het sociaal-emotioneel welbevinden. Want niet alleen leerlingen, maar ook leerkrachten zijn gebaat bij het versterken van zichzelf met aandacht voor welzijn en veiligheid binnen de schoolomgeving.

Leerlingen én leerkrachten vragen om meer aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden

Bovenstaande wordt bevestigd door leerkrachten, blijkt uit een peiling door MarketResponse in 2020 onder bijna 1.000 leerkrachten uit basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Goed ontwikkelde sociaal-emotionele vaardigheden zorgen volgens leerkrachten ervoor dat de leerling zich prettig voelt op school, er een goede sfeer en onderlinge betrokkenheid in de klas is en pestgedrag minder voor komt. Bovendien leidt het volgens 84% van de respondenten tot betere leerprestaties op het gebied van rekenen, lezen en schrijven.

 

Leerlingen zelf geven, via jongerenorganisaties en in meerdere onderzoeken, aan te willen werken aan hun sociaal- emotionele vaardigheden op school. Onderzoek door het Amsterdam UMC, in 2021 onder meer dan 1.000 jongeren tussen 11 en 21 jaar, laat zien dat 90% van de jongeren dit belangrijk vindt. In het onderzoek Geluk onder Druk, dat door Unicef in samenwerking met het Trimbos Instituut, Stichting Alexander, Universiteit Utrecht én jongeren is uitgevoerd, doen jongeren een oproep meer aandacht te besteden aan sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs én ongezonde schooldruk te verlagen om het mentaal welbevinden van de jeugd te verbeteren.

 

Welbevinden van leerkrachten

Aandacht voor het welbevinden van leerkrachten is eveneens van belang. Leerkrachten die goed in hun vel zitten, hebben minder stress, zijn beter in staat les te geven en leerlingen op een goede manier te begeleiden. Zeker wat sociaal-emotionele vaardigheden betreft, zijn leerkrachten het ‘levende voorbeeld’. Het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden gebeurt vaak al onbewust door contact tussen leerlingen en tussen leerkracht en leerling. Het is belangrijk hier als leerkracht ook bewust aandacht aan te geven, zodat elk kind op een optimale manier de vaardigheden ontwikkelt.

Bron: Position-Paper-SEV-onderwijs

 

Wil je meer lezen over Gelukskoffer? Kijk op: malmberg.nl/gelukskoffer.htm

Meer lezen over welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling:

Laatste onderwijsnieuws

Een lachend meisje met een bloem in haar haar

Lied van de maand: Het wordt weer lente

Een stoer rocknummer over de lente! Hieronder vind je een ingezongen lied, een karaokeversie en tips die je kunt gebruiken in je les.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.