Home » Werken met devices: wat vinden leraren en leerlingen?

Werken met devices: wat vinden leraren en leerlingen?

In het voortgezet onderwijs wordt steeds meer gebruikgemaakt van devices in de klas. Maar hoe tevreden zijn leraren en leerlingen hierover? Wanneer werk je liever zonder devices in de les? En welke randvoorwaarden zijn nodig om prettig met devices te kunnen werken? Daarover lees je in dit artikel.

Steeds meer leerlingen beschikken in de les over een laptop of tablet. In het eerste OVM-artikel over devices lees je daar meer over. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat steeds meer leraren in hun lessen gebruik maken van zowel papieren leermiddelen (offline) als digitale leermiddelen (online). Dat blijkt uit de Leermiddelenmonitor 2017/2018.

Offline wint het nog van online

Hoewel het werken met digitale leermiddelen steeds meer toeneemt, wint offline werken het nog steeds van online: volgens het DUO-onderzoek (waarover je in dit artikel meer leest) werkt een kleine meerderheid van de leraren voornamelijk met papieren leermiddelen, aangevuld met digitale. Een derde van de leraren werkt voor de ene helft offline en voor de andere helft online.

Leraren: meer differentiëren en variëren

Over de meerwaarde van het werken met digitale leermiddelen liggen de meningen ver uiteen, aldus de Leermiddelenmonitor. Schoolleiders werken graag digitaal omdat je dan makkelijker kunt differentiëren. Leraren noemen de variatie in leeractiviteiten als positief. Ook denken ze dat digitale leermiddelen aantrekkelijker zijn voor leerlingen, en dat die daar zelfstandiger mee kunnen werken. Maar leraren zijn er nog niet van overtuigd dat digitale leermiddelen de leerinhoud beter kunnen overbrengen.

Scholieren zien kansen voor verbetering

In 2018 deed LAKS onderzoek naar de mening van scholieren omtrent digitalisering in het onderwijs. De vraag ‘Wat vinden scholieren ervan?’ bleef tot die tijd namelijk veelal onbeantwoord. Zo’n 1200 scholieren vulden de vragenlijst in. Uit de resultaten blijkt dat scholieren over het algemeen gematigd tevreden zijn over het gebruik van digitale leermiddelen in de les. Ze zijn tevredener als ze zelf eigenaar zijn van het device. Ook zien ze ruimte voor verbetering: meer digitale kennis voor leraren en nog meer gebruikmaken van digitale leermiddelen dan nu het geval is.

Zonder devices werken is soms beter

Uit het DUO-onderzoek Beschikbaarheid devices blijkt dat 107 van de 700 deelnemende scholen volledig zonder devices werken. En op 3 scholen wordt helemaal offline gewerkt: daar zijn ook geen computerlokalen of laptopkarren. Op 49 scholen zijn er vakken waarbij de school geen inzet van devices wil. Dit betreft vooral creatieve vakken of praktijkvakken. Er zijn ook andere redenen te bedenken om geen devices in te zetten. Bijvoorbeeld als leerlingen lesstof moeten leren: uit allerlei onderzoeken blijkt dat leerlingen beter leren als ze lezen van papier. Ook gaat de schrijfvaardigheid van leerlingen achteruit als ze alleen nog maar hun toetsenbord gebruiken.

Prettig werken met randvoorwaarden

‘Papieren leermiddelen werken altijd,’ is het meest genoemde antwoord op de vraag van de Leermonitor waarom vooral papieren leermiddelen worden gebruikt. Een ander veel voorkomend antwoord is dat er voor offline werken geen dure infrastructuur nodig is. Je hebt tenslotte een stabiel, snel en toekomstbestendig wifi-netwerk nodig. Ook handig om over te beschikken: een helpdesk waar leerlingen én leraren met al hun vragen terecht kunnen. En zorg dat je alle systemen vooraf test, dat geeft vertrouwen.

Verder lezen

In de OVM-special Blended learning lees je meer over het combineren van on- en offline elementen in je lessen, inclusief een uitgebreid overzicht van apps waarmee je dan werken. In Zwolle werken leerlingen mee aan het verbeteren van de ICT-competenties van hun leraren. En wat komt er allemaal bij kijken als je alle leerlingen met devices laat werken? Dat lees je in deze uitgebreide infographic.

Ben jij tevreden over het gebruik van digitale leermiddelen in de les? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

De ideale les in 6 stappen

De ideale les een onhaalbaar streven? Allesbehalve. Soms is een eenvoudige aanpak heel effectief. Bekijk dit stappenplan maar eens.

Bekijk

Zo vergroot je ouderbetrokkenheid

Betrokken ouders dragen in grote mate bij aan de ontwikkeling van ieder kind. Met deze tips vergroot je de ouderbetrokkenheid.

Bekijk
Een spreker op een diploma-uitreiking

Column: Diploma-uitreiking

Directeur Danny Weeda bespreekt het vaste stramien van de diploma-uitreiking, met alle praatjes die daarin standaard voorkomen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.