Home » Materiaal 12+ » Mag een agente een hoofddoek dragen?

Mag een agente een hoofddoek dragen?

In het Algemeen Dagblad zegt de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbers dat de hoofdstedelijke politie overweegt om het verbod op het dragen van een hoofddoek op te heffen. ‘Stel dat het niet lukt om voldoende agenten met een migratieachtergrond te werven, dan is dat een maatregel die effect kan hebben’, stelt Aalbers. De politiechef wil dat de helft van de nieuwe agenten in de hoofdstad een migratieachtergrond heeft. Volgens het Algemeen Dagblad heeft op dit moment 52 procent van de Amsterdammers een niet-Nederlandse achtergrond. Bij het politiekorps is dat 18 procent. Cyriel Triesscheijn, directeur van discriminatiemeldpunt RADAR in Rotterdam, zegt in NRC Handelsblad dat de politie een afspiegeling moet zijn van de maatschappij. ‘Dat geeft je als politie legitimiteit. Het is ook noodzaak. Ga maar eens handhaven in het Oude Westen in Rotterdam met een witte politiemacht.’

Gedragscode

Minister Blok is tegen het voorstel van Aalbers. Een uniform moet volgens hem ‘neutraliteit en uniformiteit’ uitstralen. In 2011 stelde het ministerie van Veiligheid en Justitie een gedragscode op. ‘Religieuze symbolen of zichtbare uitingen van identiteit, zoals oorbellen, tatoeages of een opvallende haarkleur, passen niet bij de publieke functie van de politie’, schrijft dagblad Trouw over de code. ‘Toch worden versieringen weer oogluikend toegestaan.’ In een opiniestuk stelt Elsevier-columnist Afshin Ellian dat neutraliteit niet gaat over wat ambtenaren denken, maar over hoe ze verschijnen en wat ze doen. ‘De kledingvoorschriften voorkomen de schijn van partijdigheid’, schrijft Elian. ‘Wie een keppeltje, een hoofddoek of een ander ideologisch symbool draagt, is niet meer neutraal, maar partijdig. Wie een hoofddoek draagt, getuigt van respect voor de wetten van de islam (de sharia) inzake de kledingvoorschriften voor vrouwen.’

Buitenland

In de Volkskrant zegt Marysha Molthoff van het College van de Rechten van de Mens dat de gedragscode niet strookt met de Nederlandse wet. ‘Religie mag geen argument zijn om iemand uit te sluiten van bepaalde werkzaamheden’, aldus Molthoff. Een werkgever mag bepaalde kledingvoorschriften formuleren, maar werknemers mogen niet worden uitgesloten op basis van bijvoorbeeld hun godsdienstige overtuiging. Ieder land gaat anders om met dragen van hoofddoeken door agenten. ‘In Frankrijk zijn alle religieuze uitingen uit het publieke domein gehaald. Als ambtenaar mag je dus nooit een kruisje, keppeltje of hoofddoek dragen’, schrijft dagblad Metro. ‘In Engeland en New York is het juist andersom: daar heeft de politie zelfs een bijpassende hoofddoek voor agenten.’

Aan de slag met Maatschappijleer

Politie bij Palestina-protesten

Politieoptreden: waar ligt de grens?

Lesopener bij de actualiteit over het politieoptreden bij demonstraties op universiteiten. Waar ligt de grens van het politieoptreden?

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.