Home » Materiaal 12+ » Hoe representatief is de nieuwe Tweede Kamer?

Hoe representatief is de nieuwe Tweede Kamer?

De VVD won de verkiezingen, op afstand gevolgd door PVV, CDA, D66, GroenLinks en de SP. De grote verliezer was de PvdA. Denk en Forum voor Democratie zijn de nieuwkomers in het parlement. Ruim tachtig procent van de kiesgerechtigden bracht een stem uit. Daarmee lag de opkomst fors hoger dan bij de vorige verkiezingen. De opkomst wisselde per groep. ‘Slechts 66 procent van de 18- tot 24-jarigen lijkt te gestemd te hebben’, schrijft NRC Handelsblad. ‘Dat is nog minder dan de 70 procent jongeren die in 2012 gingen stemmen. En dat terwijl 850.000 achttien-plussers voor het eerst mochten meedoen aan een landelijke verkiezing. 65-plussers gingen wel stemmen: 89 procent kwam op.’ Bij de vorige verkiezingen stelde het Nationaal Kiezersonderzoek vast ook het opleidingsniveau een rol speelt: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe vaker er wordt gestemd.

Vrouwen

Het Parool meldt dat zeker 24 Amsterdammers in de Tweede Kamer komen. En volgens de website Republiek Allochtonië zijn er zestien Nederlanders met een migratie-achtergrond in de Tweede Kamer gekozen. Het gaat daarbij om zeven Turkse Nederlanders en negen Marokkaanse Nederlanders. Vijf jaar geleden werden er slechts elf Nederlanders met een migratie-achtergrond gekozen. Terwijl het aantal vertegenwoordigers uit deze groep groeit, daalt het aantal vrouwen in de Kamer. Slechts een derde van de nieuwe Tweede Kamer is vrouw. ‘Dat is het laagste aantal sinds 2002’, concludeert de Volkskrant. In deze krant zegt oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) dat hoe diverser de samenstelling van de Kamer is, hoe beter de besluitvorming. Haar partij hanteerde een strikt om-en-om-principe bij het samenstellen van de kandidatenlijst. ‘Het lijkt alsof alleen linkse partijen actief bezig zijn een lijst samen te stellen met evenveel vrouwen als mannen’, stelt Verbeet.

Voorkeursstemmen

In aanloop naar de verkiezingen zette de stichting Stem op een Vrouw zich in om meer vrouwen in de Kamer te stemmen. Zo wil de stichting de politieke emancipatie en representatie van vrouwen in Nederland verbeteren en ondersteunen. Kiezers zouden op een vrouw moeten stemmen die volgens de peilingen net buiten de boot zou vallen, maar die zo alsnog met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer kon komen. De voorkeurdrempel voor de verkiezingen van de Tweede Kamer is 25 procent van de kiesdeler. Bij de laatste verkiezingen moesten kandidaten 17.600 voorkeursstemmen halen om direct gekozen te worden. Drie vrouwelijke kandidaten kwamen op deze manier in de Kamer waarvan twee van GroenLinks. Hierdoor komt onder meer GroenLinks-kandidaat Paul Smeulders toch niet in de Kamer.

Aan de slag met Maatschappijleer

Politie bij Palestina-protesten

Politieoptreden: waar ligt de grens?

Lesopener bij de actualiteit over het politieoptreden bij demonstraties op universiteiten. Waar ligt de grens van het politieoptreden?

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.