Tag: persoonlijke ontwikkeling

3 lessen in klassenmanagement (voor de beginnende leraar)

Klassenmanagement: je leert er tijdens je lerarenopleiding over, maar het echte werk begint natuurlijk pas in de...

5 tips voor een goede leraar-leerlingrelatie

Een goede relatie met leerlingen is niet alleen van invloed op hun gedrag in de klas, ook...

Zo reflecteer je als docent op je eigen functioneren

Goed kunnen reflecteren op het functioneren van leerlingen is een essentiële vaardigheid voor iedere docent. Daarnaast wordt...

5x deze YouTube-kanalen moet je als docent kennen

Als je maar één online medium zou mogen kiezen om in het onderwijs te gebruiken, dan kies...

TED: Wie is er voor de docent?

Als docent ben je er niet alleen om les te geven. Je bent er om leerlingen te...

3x zo ga je het gesprek over moeilijke onderwerpen aan

Ben je het volledig oneens met de gang van zaken binnen de school? Heb je een conflict...

4x zo sta je gelukkiger voor de klas

Goed onderwijs: we hebben het er maar druk mee met zijn allen. Soms zelfs zo druk, dat...

‘De coaches zien alles en kunnen leerlingen heel goed begeleiden’

Geen boek, geen vak, geen toets en leren op je eigen tempo vanuit persoonlijke interesses. Doen leerlingen...