Home » Oog voor eigenheid   

Oog voor eigenheid   

leerkracht en een leerling, oog voor eigenheid

We weten het allemaal: ieder kind is uniek in aanleg en manier van leren. Ben jij altijd alert op ieders eigenheid? Of heb jij ook blinde vlekken ontwikkeld? Met deze tips zet je jezelf weer op scherp. 

Onderzoek jouw rol 

Met een juiste houding maak je de kinderen bewust van ieders eigenheid. Jij bent het voorbeeld voor de kinderen.

 • Kijk in de spiegel: sta stil bij je eigen vooroordelen. Onderzoek je eigen gedachten. 
 •  Observatie: vraag een collega jou te observeren. Geef je zonder oordeel les?
 •  Intercollegiaal overleg:
  • Raadpleeg collega’s bij wie het kind eerder in de klas heeft gezeten. Misschien valt de eigenheid van het kind buiten jouw referentiekader. 
  • Bespreek het omgaan met verschillen in de groep tijdens een teamvergadering. Hoe gaan je collega’s ermee om? 
 • Verplaats je in de achtergronden of ideeën van kinderen voor een beter begrip. 
 • Complimenteer karakter en houding van het kind. 
 • Wijs bij feedback op de relatie tussen inspanning en prestatie.
 • Vergelijk kinderen met zichzelf en niet met anderen. 
 • Besef dat harmonie tussen kinderen bijdraagt aan een veilig leerklimaat.

Werk aan groepsvorming

 • Bouw geleidelijk de duur en complexiteit van coöperatieve werkvormen in een groepje op. Vorm bijvoorbeeld eerst een groepje van twee verschillende kinderen, later van drie en dan van vier kinderen. 
 • Bespreek na een coöperatieve werkvorm wat er goed en niet goed ging. Hoe zou het een volgende keer beter kunnen met behoud van ieders eigenheid?
 • Benadruk dat een groepje kinderen gebruik kan maken van de verschillende talenten binnen het groepje.

Werkvormen

 • Kringgesprek: Hoe toon je respect aan een kind dat anders is dan jij? Hoe ziet dat gedrag eruit? Wat zeg je?
 • Kringgesprek: Laat van ieder kind een kwaliteit benoemen.
 • Kringgesprek: Zoek naar overeenkomsten tussen kinderen met verschillende ideeën en achtergronden.
 • Woordzon: Bespreek de voordelen van verschillende kinderen in één klas. Hang de woordzon in de klas en kom hier regelmatig op terug.

Zet boeken en films in

Door het kijken naar films of het voorlezen van een boek kan het kind kennismaken met een onbekende wereld. Vandaaruit ontstaat er meer begrip naar elkaar toe.

Filmtip

Wonder

Auggie Pullman (10 jaar) is een doodnormale jongen met een mismaakt gezicht. Hij krijgt zijn hele leven al thuis les. Zijn ouders willen hem zo beschermen. De tijd is aangebroken dat Auggie naar een normale school gaat. Hij moet de moed verzamelen om de andere kinderen ervan te overtuigen dat hij ondanks zijn uiterlijk niet anders is dan zij.

Boekentips

Ridder ZeldenmoedJosina Intrabartolo. Thema: (hoog)gevoelige kinderen. Daarnaast tips voor kinderen om hooggevoeligheid te herkennen en hiermee om te gaan.

Van alles twee, Martine Delfos. Thema: betekenis van (echt)scheiding voor jonge kinderen.

Het kan ook als voorlichtingsboek gebruikt worden om kinderen duidelijk te maken wat (echt)scheiding voor hun leeftijdgenoten betekent.

Mama’s zijn stoer!, Elsbeth de Jager. Thema: twee moeders, homoseksualiteit. Een inkijkje in het gevoelsleven van Mike die twee moeders heeft en daar veel onbegrip bij ervaart. 

Jij en ik, verschillende jeugdboekenauteurs. Thema: vluchtelingen. Een ontroerend en hoopgevend kinderboek over vreemdelingen die vrienden worden. 

ADDavid, Tirtsa Ehrlich. Thema: ADD. Voorlichtingsverhaal voor kinderen met en zonder de diagnose. Het boek maakt duidelijk wat ADD is, zodat er meer begrip kan ontstaan.

Laatste onderwijsnieuws

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.