leerkracht en een leerling, oog voor eigenheid

Oog voor eigenheid   

Ieder kind is uniek in aanleg en manier van leren. Ben jij alert op ieders eigenheid? Met deze tips zet je jezelf weer op scherp.

Bekijk

Activerende werkvormen voor de leerling van nu (2)

Nederlandse leerlingen zijn maar matig gemotiveerd om te leren. Ook presteren ze steeds minder: hun leesvaardigheid en leesplezier nemen af en de gemiddelde eindexamencijfers dalen. Dat is een van de conclusies uit de Staat van het Onderwijs 2019. Past ons onderwijs nog wel bij de huidige generatie leerlingen? In dit artikel geven we handvatten om […]

Bekijk

Aanbevelingen: werken aan sociale veiligheid

Elke school wil graag garant staan voor een veilige leeromgeving en kinderen een klimaat bieden waarin iedereen voldoende tot ontwikkeling en leren komt. In dit artikel vind je zeven aanbevelingen voor het creëren van zo’n klimaat. Dit artikel is afkomstig uit het Praxisbulletin van september 2016. Praxisbulletin is een praktisch, onafhankelijk vakblad voor basis- en […]

Bekijk