Thema Digitaal onderwijs SLO: Quickscans 21e eeuwse vaardigheden

SLO: Quickscans 21e eeuwse vaardigheden
S


Kritisch denken, samenwerken en digitale geletterdheid. Kent u alle 21e eeuwse vaardigheden? Hoe komen die in uw lessen aan bod? En heeft u als schoolleider een schoolbrede visie op de inbedding van deze vaardigheden in het curriculum? SLO ontwikkelde een quickscan voor docenten en schoolleiders om te beoordelen in hoeverre de 21e eeuwse vaardigheden zijn ingebed in het beleid en de dagelijkse lessen.

Reflectieinstrument
De scans zijn reflectieinstrumenten waarmee u inzicht krijgt in de mate waarin uw school aandacht besteedt aan 21e eeuwse vaardigheden en waar in uw curriculum de sterke en zwakke punten zitten. Zowel de scan voor docenten als die voor schoolleiders bestaat uit een vragenlijst, waarna een uitgebreid rapport volgt over de status in uw lessen of bij u op school.

Weinig doelgericht en structureel
Voorafgaand aan de ontwikkeling van de scans deed SLO onderzoek naar de wijze waarop 21e eeuwse vaardigheden worden beschreven in het curriculum en in hoeverre die deel uitmaken van de lespraktijk. Daaruit blijkt dat docenten – zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs – op de hoogte zijn van 21e eeuwse vaardigheden. Docenten vinden het ook belangrijk om bewust aandacht te besteden aan die vaardigheden, maar uit casestudies blijkt dat die aandacht weinig doelgericht en structureel is: zowel binnen de school als in lesmethodes. Om de 21e eeuwse vaardigheden een grotere rol te laten spelen in hun lessen, hebben docenten behoefte aan houvast in de vorm van professionalisering, praktijkvoorbeelden en lesmateriaal.

21e eeuwse vaardigheden
In de beginfase van het onderwijs definieerde SLO de 21e eeuwse vaardigheden op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met experts. Dit resulteerde in de volgende acht vaardigheden:

 • Creativiteit: nieuwe ideeën bedenken en deze kunnen uitwerken en analyseren.
 • Kritisch denken: een eigen, onderbouwde visie of mening kunnen formuleren.
 • Probleemoplosvaardigheden: een probleem (h)erkennen en een plan vooroplossing kunnen maken.
 • Communiceren: een boodschap effectief en efficiënt ontvangen en overbrengen.
 • Samenwerken: gezamenlijk een doel realiseren en daarbij anderenkunnen aanvullen en ondersteunen.
 • Digitale geletterdheid: ICT effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken.
 • Sociale en culturele vaardigheden: effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.
 • Zelfregulering: doelgericht en passend gedrag kunnen realiseren.

Wilt u meer inzicht krijgen in de mate waarin bovengenoemde vaardigheden deel uitmaken van uw lessen en waar in het curriculum op uw school de sterke en zwakke punten zitten? Doe dan de quickscan voor schoolleiders of die voor docenten.

Heeft u de scan al gedaan? Wat zijn voor uw lespraktijk of school de belangrijkste punten uit het rapport? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

2 REACTIES

 1. Hij werkt wel via het SLO (blauwgedrukt -> zie inleiding)
  Daar vind je een link naar de quikscan

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf hier je reactie
Vul hier je naam in

Meer van deze auteur

Gerelateerd

Advertisment

Meest gelezen

Zo zet je een oefentoets formatief in

Je hoort veel over formatief toetsen. Dit wekt de indruk dat er zoiets bestaat als een ‘formatieve toets’. Maar geen enkele toets is qua...

Toetsweek in aantocht? 5 vragen voor het maken van een goede toets

De coronaperiode heeft niet alleen veel impact op het onderwijs, maar ook op toetsing. Want hoe achterhaal je op afstand wat leerlingen weten en...

8x creatieve tips om tafeltjes oefenen

1 x 8= 8, 2 x 8 = 16, 3 x 8 = 24 en ga zo maar verder. Het eindeloos oefenen van tafeltjes...