5x effectief feedback geven

Feedback is essentieel voor het leerproces van ieder kind. Daarbij is de wijze waarop je feedback geeft van groot belang. Zeggen dat een leerling iets ‘fout’ of ‘niet goed’ heeft gedaan is tenslotte niet erg didactisch verantwoord. In dit artikel zetten we vijf effectieve manieren van feedback geven op een rij. Vul jij de lijst …

5x effectief feedback geven Read More »

Bekijk

Gastblog: practice what you preach

Als dochter van een onderwijzer kreeg Sanne Spil de liefde voor onderwijs vanuit huis mee. Met een achtergrond in sociologie en onderwijskunde, werkte ze jaren als hbo-docent. Daar ontwikkelde ze een visie op nieuw onderwijs waarin de docent centraal staat. Nu runt ze een academie voor en door docenten en schrijft ze voor OVM. Wanneer …

Gastblog: practice what you preach Read More »

Bekijk

Promotie: Het zelfgestuurd leren van leerlingen verbeteren

Van leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt verwacht dat zij de vaardigheid ontwikkelen om hun eigen leerproces te sturen (i.e. zelfgestuurd leren). Helaas ontwikkelt deze vaardigheid zich niet vanzelf. Onderwijsonderzoekers zijn daarom op zoek naar effectieve manieren om de zelfregulatievaardigheden van leerlingen te trainen en te ondersteunen.  Eerder onderzoek wijst uit dat het mogelijk is …

Promotie: Het zelfgestuurd leren van leerlingen verbeteren Read More »

Bekijk

Veilig overstappen met eigenaarschap

Vroeg of laat verlaten kinderen de basisschool. Natuurlijk bij de overstap naar het voortgezet onderwijs, maar soms ook tussentijds. Bijvoorbeeld bij een verhuizing of bij de overstap van speciaal naar regulier onderwijs. Door kinderen steeds meer eigenaar te maken van hun leerproces, bereid ze goed voor op deze overstap. Dit artikel is afkomstig uit het …

Veilig overstappen met eigenaarschap Read More »

Bekijk

Tip: Lesmateriaal van het Nationaal Comité 4 en 5 mei

Zowel Dodenherdenking als Bevrijdingsdag zijn ieder jaar belangrijke items op de schoolagenda. Op scholen door het hele land staan dan thema’s als bezinning, herinnering en reflectie centraal. Om hieraan bij te dragen, ontwikkelt het Nationaal Comité 4 en 5 mei ieder jaar lesmateriaal voor po-, vo- en mbo-scholen. Po: 4 en 5 mei Denkboek Met het …

Tip: Lesmateriaal van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Read More »

Bekijk

Zelfbeoordeling als onderwijsmiddel

Iedereen kent ze: testjes in vrijetijdsbladen waarin je een aantal vragen beantwoordt en waar een score uitkomt die iets over jou zegt. Om de vragen te kunnen beantwoorden moeten we nadenken over onszelf – liefst op een eerlijke manier. Die zelfreflectie is ook in het onderwijs gemeengoed aan het worden. Een uitgebreide versie van dit artikel …

Zelfbeoordeling als onderwijsmiddel Read More »

Bekijk

SLO: Quickscans 21e eeuwse vaardigheden

Kritisch denken, samenwerken en digitale geletterdheid. Kent u alle 21e eeuwse vaardigheden? Hoe komen die in uw lessen aan bod? En heeft u als schoolleider een schoolbrede visie op de inbedding van deze vaardigheden in het curriculum? SLO ontwikkelde een quickscan voor docenten en schoolleiders om te beoordelen in hoeverre de 21e eeuwse vaardigheden zijn …

SLO: Quickscans 21e eeuwse vaardigheden Read More »

Bekijk

Hoe je motiverende reflectiegesprekken inzet in de klas

In het vorige artikel van Linda Spaanbroek las je hoe en waarom reflectiegesprekken zorgen voor motivatie bij je leerlingen. Dit artikel beschrijft hoe je een reflectiegesprek concreet kunt aanpakken. Concreet én open Tijdens een reflectiegesprek kijk je met de leerling samen terug op ervaringen in een concrete leersituatie. Je helpt de leerling zijn eigen ervaringen …

Hoe je motiverende reflectiegesprekken inzet in de klas Read More »

Bekijk