Home » Nieuwe leerlijn: digitale geletterdheid

Nieuwe leerlijn: digitale geletterdheid

Voor de meeste kinderen is internet de voornaamste bron van informatie, onder meer bij het maken van werkstukken en andere schoolse taken. Digitale geletterdheid is dan ook een belangrijke 21e-eeuwse competentie. Sinds kort is de op deze competentie toegespitste leerlijn beschikbaar!

Kinderen met goed ontwikkelde informatievaardigheden weten op het internet het kaf van het koren te scheiden en nemen niet klakkeloos (verkeerde) informatie over. Onderwijs in informatievaardigheden leert kinderen websites beoordelen op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en verifieerbaarheid. Daarnaast leren ze de juiste zoekstrategieën hanteren en de juiste zoektermen gebruiken. Lees hier meer over het doel van het ontwikkelen van informatievaardigheden.

Ontwikkeling leerlijn digitale geletterdheid

Samen met scholen ontwikkelde het SLO een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid. Binnen deze leerlijn komen mediawijsheid, informatievaardigheden, computational thinking en ICT-basisvaardigheden aan bod. Voor deze vaardigheden zijn leerplankaders gemaakt, leerlijnen ontwikkeld en passende leermiddelen gezocht en gecategoriseerd. Het ontwikkelen van informatievaardigheden draait om het systematisch, effectief en efficiënt informatie zoeken, vinden en delen. Binnen de leerlijn digitale geletterdheid is deze systematiek vastgelegd in zes stappen:

  1. Informatieprobleem formuleren: vastleggen van het informatieprobleem en welke informatie en gegevens nodig zijn om de taak uit te kunnen voeren;
  2. Zoekstrategieën: strategieën om informatie te zoeken, het bepalen van de mogelijke bronnen en het selecteren van de beste bron;
  3. Verwerven en selecteren van informatie: het verzamelen van informatie op basis van zoek- en selectiecriteria, het selecteren van informatie op basis van bruikbaarheid en betrouwbaarheid;
  4. Verwerken van informatie: het verwerken van informatie in tekst, tabellen, grafieken, daarbij antwoord gevend op het informatieprobleem door conclusies te trekken, een standpunt in te nemen en te onderbouwen en suggesties te doen voor nader onderzoek;
  5. Presenteren van informatie: de informatie uit meerdere bronnen wordt georganiseerd en het resultaat van de taak wordt gepresenteerd;
  6. Evalueren en beoordelen: terugkijken op het proces en de uiteindelijke resultaten van het doelgericht en systematisch omgaan met informatie, waarbij het resultaat wordt beoordeeld op betrouwbaarheid, bruikbaarheid en relevantie.

Nu beschikbaar: leerlijn digitale geletterdheid

Sinds kort zijn de eerste downloads van de leerlijn digitale geletterdheid beschikbaar. De downloads zijn bedoeld als voorbeeld en om richting te geven en moeten scholen, uitgevers en ontwikkelaars helpen om het onderwijs in informatievaardigheden verder vorm te geven. Wil je meer weten? Leer via deze online workshop meer over informatievaardigheden voor leraren.

Op welke manier schenk jij aandacht aan digitale geletterdheid en de ontwikkeling van informatievaardigheden? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een lachend meisje met een bloem in haar haar

Lied van de maand: Het wordt weer lente

Een stoer rocknummer over de lente! Hieronder vind je een ingezongen lied, een karaokeversie en tips die je kunt gebruiken in je les.

Bekijk
Een grote blauwe schep als kunstwerk in de openbare ruimte

Buitenkunst, buitengewoon

Kunst in de openbare ruimte: een uitgelezen kans om op een laagdrempelige manier kunst te bekijken en te beschouwen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.