Een initiatief van Malmberg

Inzet Roetjsboek

In deze handleiding worden de opdrachten van een instructieles stuk voor stuk inhoudelijk toegelicht.

Het Roetsjboek maakt geen vast onderdeel uit van de les. Hoe zet je de Roetsjboeken dan zo effectief mogelijk in? En op welke manieren kun je de kinderen met het Roetsjboek zelfstandig of in tweetallen laten werken?

In bijgesloten document zijn verschillende aantrekkelijke suggesties opgenomen. Bij de verschillende vormen van Roetsjen kan een Roetsjkaart worden gebruikt om de tijd te noteren. Ook deze kaart is als bijlage opgenomen.

Station Zuid Praktische inzet Roetsjboek

Station Zuid Roetsjkaart

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg