Een initiatief van Malmberg

Haal (nog) meer uit Staal spelling

Om je te helpen bij een goede start met Staal spelling, kun je het webinar ′Haal (nog) meer uit Staal′ volgen.

Haal (nog) meer uit Staal spelling

Schrijven met de hand ondersteunt het leren spellen, zo blijkt uit diverse publicaties en onderzoek. Maar hoe krijg je tijdig zicht op de categorieën waar een kind en/of de hele groep nog moeite mee heeft? Deze kennis is van belang om in een vroeg stadium gericht hulp te kunnen bieden.

Door de fouten in de dagelijkse dictees te registreren, krijg je een concreet beeld van de spellingvaardigheden van de kinderen in jouw groep. De registratie helpt jou – en je duo! – om elke dag efficiënt op te frissen en gerichte beurten te geven bij de nabespreking. In bijgaande leaflet lees je hier alles over. Daarnaast hebben we een webinar georganiseerd om dit verder toe te lichten.

Aanmelden webinar:

Om je te helpen bij een goede start met Staal spelling, kun je het webinar Haal (nog) meer uit Staal volgen. José Schraven (ontwikkelaar methodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen en conceptauteur spelling-grammatica Staal), bespreekt alle lesfasen en essentiële onderdelen van de didactiek.

Aan de hand van praktijkfilmpjes laat José zien hoe je als leerkracht de lestijd zo efficiënt mogelijk kunt benutten en zelfs betere resultaten kunt behalen in minder tijd door dagelijks een foutenanalyse te maken van de oefendictees.  

Het webinar wordt gegeven op donderdag 30 september en 7 oktober om 15.30 uur. Tijdens het webinar heb je de gelegenheid om vragen te stellen via de chat.

Meld je nu aan.

Registratiebladen

De juiste registratiebladen tref je hier

Praktijkfilmpjes 

Vanaf vrijdag 1 oktober vind je hier de praktijkfilmpjes. In het webinar worden deze ook uitgebreid besproken.

  • Opfrissen
  • Klankgroepenwoord
  • Instructie
  • Oefendictee
  • Nabespreking
  • Zelfstandig werken

Nieuwste lessuggesties

Nieuwste extra materialen

Uit het archief van Mijn Malmberg