Een initiatief van Malmberg

Maatschappijleer

Actuele lessen Vo

Deze actuele opdrachten worden je aangeboden door Dilemma, de methode maatschappijleer van Malmberg. De lessen zijn ook te gebruiken bij andere methodes.

logo Dilemma
Pluriforme samenleving

Hoe ga je met elkaar om?

‘In Nederland is lang gestreden voor een aantal democratische waarden, waaronder de scheiding van kerk en staat, de vrijheid van

Lees verder »

Onderwijsnieuws