Een initiatief van Malmberg

Leenstelsel

Na jarenlange strijd van studenten heeft de meerderheid van de Tweede Kamer zich uitgesproken tegen het leenstelsel. De voorkeur gaat uit naar een basisbeurs, waarbij studenten geld krijgen in plaats van lenen om te kunnen studeren.

 Vragen vooraf

 1. Wat weet jij over het leenstelsel?
 2. Waarom is er ooit gekozen voor dit systeem, denk je?

Bekijk de video

NOS Leenstelsel

 

Vragen bij de video

 1. Wat wilden de partijen destijds bereiken met de invoering van het leenstelsel?
 1. Gebruik het voorbeeld van de bakker en de advocaat om uit te leggen dat door de invoering van dit systeem juist het tegenovergestelde is ontstaan.
 1. Waarom steunt een partij als het CDA de motie nu wel en vorig jaar oktober een vergelijkbare motie van Denk niet?
 1. Het kwijtschelden van alle schulden die ontstaan zijn door het leenstelsel is nog een punt van discussie. Wat is het probleem voor de overheid hierbij, denk je?
 1. Ben jij voor of tegen het leenstelsel? Waarom?

 

Aan de slag

 Optie 1

 Schrijf een beschouwing (500 – 800 woorden) waarin je zowel de voordelen als de nadelen van het leenstelsel bespreekt. Je tekst is evenwichtig, zodat een lezer zelf kan kiezen of hij voor of tegen dit systeem is. De tekst is bedoeld voor een digitale schoolkrant.

 

Je kunt extra informatie opzoeken over bijvoorbeeld:

 • studiefinanciering
 • leenstelsel
 • basisbeurs
 • OV-jaarkaart

 

Optie 2

Het leenstelsel is regelmatig groot in het nieuws geweest en logischerwijs zijn er ook spotprenten gemaakt om het probleem hiervan op humoristische wijze uit te beelden. Daarmee ga je nu in tweetallen aan de slag.

 1. Zoek zelf twee spotprenten over het leenstelsel.
 2. Bekijk hier hoe je spotprenten kunt analyseren.
 3. Leg uit wat er volgens jullie te zien is op en bedoeld wordt met de gevonden spotprenten.
 4. Bedenk en maak zelf een spotprent over het leenstelsel. Wat is er op jullie spotprent te zien? Staat er ook tekst op de spotprent en zo ja, welke?

Antwoorden

WK40_Leenstelsel_antwoorden

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands