Home » 21st century skills voor docenten

21st century skills voor docenten

Er is de afgelopen 25 jaar nogal wat veranderd in het onderwijs. Niet voor niks zijn 21st century skills belangrijk dan ooit, al gaat het dan vaak over de vaardigheden die jongeren nodig hebben om succesvol te zijn in de toekomst. Maar welke skills heb je als docent nodig om je in de 21e eeuw staande te houden voor de klas?

Sinds 1 augustus 2017 gelden nieuwe wettelijke bekwaamheidseisen voor docenten. Daarin staat wat je minstens moet kennen en kunnen. In een rapport van de onderwijscoöperatie over de vaststelling van deze eisen, staat dat er inmiddels meer aandacht wordt gevestigd op het potentieel van digitale leermaterialen. Al is digitalisering niet het enige waar de 21e-eeuwse docent mee te maken krijgt. Ook zijn, naar aanleiding van deze nieuwe eisen, thema’s als internationalisering en ondernemerschap besproken met leraren. En al zijn deze thema’s niet landelijk vastgelegd, ze verdienen binnen de school wel degelijk de nodige aandacht.

Doordacht digitaal

Digitalisering is een belangrijk onderdeel van de 21e-eeuwse vaardigheden van een docent. Educators Technology geeft een opsomming van de twintig digitale vaardigheden die een docent in de 21e eeuw zou moeten bezitten, met daarbij links naar programma’s die je daarbij kunnen helpen. Smartphones, apps, digi-borden en tablets. Natuurlijk moet je als docent weten hoe deze apparaten technisch werken. Maar nog belangrijker is: Hoe zet je ze in? Als 21e-eeuwse docent moet je op de hoogte zijn van de digitale mogelijkheden en die ook bewust kunnen inzetten. De Onderwijsraad pleit voor ‘doordacht digitaal’: leraren moeten digitale middelen bewust inzetten én keuzes maken waardoor onderwijs optimaal kan profiteren van de digitalisering.

Nieuwe vormen van lesgeven

De belangrijkste vaardigheid zit hem niet in de technische kennis over de werking van een digibord, maar in de nieuwe vormen van lesgeven die door de digitale ontwikkelingen mogelijk zijn. Blended learning bijvoorbeeld, waarbij je traditionele lesvormen afwisselt met e-learning als educatieve games, virtual reality en webinars. Leren vindt bovendien steeds meer asynchroon plaats. Docent en leerling hoeven zich tijdens het leerproces niet noodzakelijkerwijs op dezelfde locatie te bevinden. Informeel leren wordt daarmee ook steeds belangrijker. Sociale media spelen hierbij een grote rol en dus is het goed om daar als leraar mee uit de voeten te kunnen. Onderzoek naar de inzet van sociale media bij blended learning wijst uit dat leerlingen hierdoor gemotiveerder raken voor de stof.

Zo veelzijdig, zo veel vaardigheden

Zo veelzijdig als de 21e eeuw, zo veelzijdig moet je ook zijn als docent. Een kleine opsomming van de vele vaardigheden die er van je worden verwacht:

  • Gebruik van digitale netwerken om contact te onderhouden met collega’s en het vak verder te professionaliseren. Het ministerie van OCW geeft 5 platforms voor leraren die hun vak willen blijven verbeteren.
  • Weten waar je informatie vindt. Niet langer in een dik handboek, maar online. Online onderwijscommunities met informatie over actuele onderwerpen zoals Kennisnet of Docentenplein.
  • Communiceren met collega’s of je klas. Waar je vroeger de klas een brief mee naar huis gaf, maak je nu een groepsapp aan of werk je via de e-mail. Maar realiseer je ook dat je hierdoor 24 uur per dag bereikbaar bent. Dus ook de vaardigheid om je juist weer even af te sluiten en offline te zijn hoort hierbij.
  • Een leven lang leren. Omdat in de 21eeuw nieuwe ontwikkelingen blijven komen, is het ook belangrijk dat je weet hoe je die eigen kunt maken en mee kunt gaan met de tijd. Edutrainers biedt docenten ondersteuning en training bij het didactisch inzetten van alle nieuwe digitale mogelijkheden, zodat jij je als docent kunt blijven ontwikkelen.

Wat is volgens jou de belangrijkste vaardigheid voor een 21e-eeuwse docent? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een werkplaats

Dompel je klas onder in  … techniek

Trek je werkhandschoenen aan, zet je veiligheidsbril op en laad de batterijen op: dompel je klas onder in techniek.

Bekijk

Fantasiekaartjes

Met deze fantasiekaartjes verzinnen de kinderen de mafste verhalen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.