Home » Zo maak je stappen in digitalisering

Zo maak je stappen in digitalisering

In het onderwijs zijn de verschillen in mate van digitalisering enorm: waar sommige scholen al volledig digitaal werken, werken andere slechts af en toe in het computerlokaal. De Onderwijsraad wil dat scholen verder digitaliseren. Niet als doel op zich, maar vanuit een duidelijke visie. In dit artikel lees je waar je dan aan moet denken.

Het onderwijs dient leerlingen voor te bereiden op leven en werken in de 21e eeuw. De inzet van ICT is daarbij cruciaal. Door slim gebruik van ICT kun je leerlingen bijvoorbeeld meer op hun eigen niveau laten werken. Docenten krijgen ook een veel beter overzicht van de voortgang van leerlingen, want met behulp van learning analytics kun je veel gerichter inspelen op het leerproces.

Maak een ICT-beleidsplan

Maar wat heb je nodig om op een goede manier te werken aan de digitalisering van je school? Hoe ondersteunen digitale middelen de les? Dat zijn vragen die je beantwoordt in een ICT-beleidsplan. Daarin bepaal je niet alleen jullie visie op ICT, maar ook hoe het beleid er de komende jaren uit zal zien. Besteed in ieder geval aandacht aan de volgende elementen: infrastructuur, draadloos netwerk, devices, software en ondersteuning. We zetten ze hieronder voor je uiteen.

1.Infrastructuur

Eerst moet de infrastructuur van je school op orde zijn. Denk daarbij aan meer uniformiteit in de systemen die de vorderingen van leerlingen bijhouden. Maar ook aan een veilige opslag van data, goede beveiliging van de gegevens en een stabiel werkende leeromgeving.

2. Draadloos netwerk

Ook een goed werkend draadloos netwerk is zeer belangrijk. Honderden leerlingen moet ’s ochtends immers allemaal kunnen inloggen. Maak een plan hoe je de infrastructuur en het draadloos netwerk op orde maakt. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wat heb je nodig en hoe ziet het financiële plaatje eruit?
Tip: Met de regeling toekomstvast internet po en vo kunnen scholen met een trage internetverbinding een vergoeding aanvragen voor de aanleg “tot aan de voordeur” van een betere, toekomstvaste internetverbinding. Bekijk de voorwaarden.

3. Devices

Bepaal welk apparaat het lesgeven op school het beste ondersteunt. Laptops of tablets? En wie schaft het vervolgens aan: de school of de leerlingen? Leerlingen zelf hun device laten kopen, heeft twee voordelen: ze zullen er zuinig(er) mee omgaan en leren er buiten school ook mee te werken.

4. Software

Welke software (content) zet je in? Software om mee te werken, zoals Office 365, is noodzakelijk. Software om van te leren uiteraard ook: hieronder valt content die de les inhoudelijk ondersteunt, adaptief digitaal lesmateriaal. Educatieve uitgeverijen zijn volop bezig dat te ontwikkelen. Ze werken daarbij veelal met pilots: voor scholen een fijne en veilige manier om te starten én te onderzoeken welke content geschikt is.

5. Professionalisering

Digitalisering van het onderwijs vraagt om professionalisering van docenten. Voorzie hen in bijscholing en cursussen. Belangrijk is het creëren van ruimte: hoe geef je hen de tijd om hiermee aan de slag te gaan? Bedenk ook hoe je daarna zowel docenten als leerlingen kunt blijven ondersteunen: bij wie kunnen ze terecht met hun vragen en problemen?

Extra ondersteuning

Een tool om het gesprek over ICT en onderwijs op gang te brengen, is de ICT-puzzel. De ‘puzzel’ bestaat uit twee fasen. In de eerste breng je de huidige stand van zaken en je visie voor de toekomst in kaart. In de tweede formuleer je concrete actiepunten en prioriteiten. Ook interessant is het project Leerling2020, waarbij scholen ondersteund worden bij de verdere ontwikkeling van gepersonaliseerd leren. Tot slot buigen in het platform Edu-K o.a. scholen, educatieve uitgeverijen en softwareleveranciers zich over de vraag hoe je voortgangsgegevens uit verschillende systemen digitaal kunt combineren en uitwisselen.

Wat is de stand van zaken wat betreft digitalisering op jouw school? En op welke manier speelt ICT een rol in jouw lessen? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een kind dat ligt te lezen in de schoolbibliotheek

Boekentips februari 2024

Verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.

Bekijk
Twee kinderen steken hun vinger op

Het belang van filmeducatie

Filmleraar van het jaar regio Midden Astrid van der Knaap deelt haar visie op filmeducatie en geeft tips.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.