Home » Zo maak je als vo-school het verschil

Zo maak je als vo-school het verschil

Uit het onderzoek van de Staat van Onderwijs blijkt dat van alle landen in Nederland de verschillen in onderwijskwaliteit het grootst zijn. Wat maakt de ene vo-school dan beter dan de andere? En wat kunnen andere scholen doen om zich op die punten te ontwikkelen? Daarover lees je meer in dit artikel.

In april 2017 verscheen voor de tweehonderdste keer de Staat van het Onderwijs, een onderzoek van de Onderwijsinspectie. Hieruit blijkt dat er grote kwaliteitsverschillen zijn tussen scholen. Door die verschillen blijven talenten van leerlingen in ons land soms onbenut. ‘Op dit moment maakt het voor de toekomst van leerlingen te veel uit op welke school ze terechtkomen,’ zo stelt de Inspectie en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Hoe ziet een goede vo-school eruit?

Goede docenten, hechte teams en goede schoolleiders beïnvloeden de resultaten van leerlingen positief. ‘Op scholen waar leerlingen beter presteren, werken meer goede, gekwalificeerde docenten en zijn de lessen beter,’ aldus de Inspectie. Deze docenten hebben goed zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen: ze brengen leerlingendata als vaardigheidsscores en ontwikkelingsperspectieven in kaart, analyseren die en gebruiken de gegevens in hun lessen. Ook de docententeams zijn hecht en erachter staat een goed schoolbestuur dat professionalisering aanmoedigt en ondersteunt. Op deze scholen trekken docenten, schoolleiders en bestuurders samen op vanuit een gedeelde visie en ambitie.

En hoe zit het op andere scholen…?

Er zijn ook scholen waarop je deze positieve punten minder en soms zelfs helemaal niet ziet. Aandacht voor leerling- én personeelsontwikkeling is daar geen onderdeel van het dagelijkse reilen en zeilen. Ook visievorming, teamontwikkeling en professionalisering blijven achter. Op sommige scholen komen zelfs zoveel problemen samen, dat het ziekteverzuim er hoog is en het verloop onder docenten groot. Ook staan er op zulke scholen vaak meer onbevoegde docenten voor de klas.

Fundament voor een goede VO-school

Hoe kun je als school werken aan kwaliteit? De bovengenoemde beschrijving van een goede vo-school biedt voldoende aanknopingspunten. Zo bestaat het fundament van een goede vo-school uit een combinatie van goede docenten, goede schoolleiders en goede bestuurders. Als school moet je tevens slim omgaan met alle data die je over leerlingen verzamelt – en die vervolgens op juiste wijze vertalen naar de lespraktijk. ‘Niet elke school hoeft een excellente school te worden, maar iedere school zou wel continu moeten willen leren en verbeteren,’ aldus de Inspectie.

Aan de slag: zo verbeter je de onderwijskwaliteit

‘Middelbare scholen moeten ervoor zorgen dat ze een duidelijke visie hebben en dat de school ambitie toont,’ zegt Hans van der Vlies, woordvoerder van de Onderwijsinspectie. Je kunt als school goed nagaan waar kansen liggen voor verbetering, bijvoorbeeld:

  • Investeer in gekwalificeerde docenten. Laat docenten van elkaar leren, bijvoorbeeld door elkaars lessen te bezoeken en feedback te geven. Lees in dit OVM-artikel wat docenten zelf aan professionalisering kunnen doen.
  • Werk aan team- en visieontwikkeling. Wees niet bang om daar hulp van buitenaf bij in te schakelen: juist verdergaande professionalisering kan verbetering brengen.
  • Investeer in differentiatievaardigheden van docenten: differentiatie maakt maatwerk en gepersonaliseerd leren mogelijk.
  • Ben je betrokken bij selectie en advisering? Wees je dan (nog) bewuster van onbewust meespelende vooroordelen. Lees daarover hier meer.

Op welke manier werkt jouw school aan onderwijsverbetering? En hoe werk je aan jouw eigen professionalisering? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Een werkplaats

Dompel je klas onder in  … techniek

Trek je werkhandschoenen aan, zet je veiligheidsbril op en laad de batterijen op: dompel je klas onder in techniek.

Bekijk

Fantasiekaartjes

Met deze fantasiekaartjes verzinnen de kinderen de mafste verhalen.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.